УкраїнськаРусскийEnglish
Середа, 22 листопада 2017
Абітурієнту 2017
Понеділок, 16 жовтня 2017, 14:14

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна характеристика НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського". Київський політехнічний інститут (КПІ) було засновано у 1898 році з ініціативи науково-технічної громадськості та підприємців Росії і України як відгук на потреби промисловості південного заходу держави, що бурхливо розвивалася наприкінці XIX століття. У КПІ було відкрито 4 відділення: механічне, сільськогосподарське, інженерне та хімічне. Першим ректором інституту був відомий учений і педагог В.Л.Кирпичов.

КПІ працював і розвивався, ґрунтуючись на кращих традиціях відомих європейських шкіл: Паризької "Еколь політехнік", Аахенського, Віденського, Магдебурзького технічних університетів. В основі цієї системи вищої технічної освіти було поєднання глибокої природничо-наукової та фундаментальної підготовки (з фізики, математики, хімії та інших дисциплін) із загальноінженерною та отримання професійно-практичних навичок на виробництві і в наукових установах. Ці принципи в КПІ закладалися всесвітньо відомими вченими Менделєєвим Д.І., Жуковським М.Є., Тімірязєвим К.А, Кирпичовим В.Л. та іншими видатними діячами того часу, які створили відомі науково-педагогічні школи КПІ, завдяки чому в університеті було підготовлено цілу плеяду видатних інженерів та вчених. Достатньо назвати такі імена, як І.Сікорський – видатний конструктор літаків та вертольотів, Є.Патон – мостобудівник та фахівець в галузі електрозварювання, С.Корольов, В.Чоломей, А.Люлька – видатні конструктори ракетно-космічної та авіаційної техніки, І.Бардін – видатний металург та багато інших.

Активно розвиваючись, КПІ став базою розширення і зміцнення мережі вузів Києва, України. Так, на базі його факультетів та окремих спеціальностей було створено Дніпропетровський інститут залізничного транспорту, Одеський інститут інженерів морського флоту, Харківський текстильний інститут, Українську сільськогосподарську академію, Вінницький політехнічний інститут та ін.

НТУУ „КПІ імені Ігоря Сікорського" – найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу. Вже три роки поспіль він посідає перше місце в рейтингу вітчизняних університетів „Топ-200 Україна”, а його міжнародне визнання підтверджує входження до 4% кращих університетів світу за рейтингом QS World University Ranking 2011/12. КПІ є лідером за кількістю програм подвійних дипломів. Серед ВНЗ України він має найбільш широку присутність у глобальному інформаційному просторі (увійшов до 5% кращих університетів світу за рейтингом Webometrics).

НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" забезпечує освіту на рівні всесвітньо визнаних університетів як за державним замовленням, так і за контрактною формою навчання.

Сьогодні в НТУУ „КПІ імені Ігоря Сікорського” навчається понад 26 тисяч студентів, в т.ч. 350 студентів-іноземців з 35 країн близького та далекого зарубіжжя, понад 800 аспірантів та докторантів. До його складу входять 28 навчально-наукових підрозділів (10 інститутів та 18 факультетів), 12 науково-дослідних     інститутів,     13     науково-дослідних     центрів     і     1 конструкторське бюро. Наукові дослідження, підготовку студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр”,  „магістр”, аспірантів і докторантів проводить колектив висококваліфікованих науковців та науково-педагогічних працівників, серед яких 15 дійсних членів і членів-кореспондентів НАН України та галузевих академій наук України, 450 докторів наук, професорів і 1300 кандидатів наук, доцентів, 32 лауреати державних премій.

НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" успішно співпрацює зі 165 зарубіжними ВНЗ з 47 країн світу, багатьма міжнародними організаціями (EC, CU, UNDP, UNESCO, UNIDO, WIPO, NATO, EDNES, ICSU, CODATA) та відомими фірмами (MOTOROLA, SIEMENS, FESTO, SAMSUNG, INTEL та іншими), бере участь у виконанні міжнародних освітніх, наукових проектів і програм.

Концепція освітньої діяльності. Головною метою освітньої діяльності є забезпечення особистого розвитку і творчої самореалізації кожного студента, формування здатності навчатися поглибленням співпраці з навчальними закладами і науковими установами, широким залученням вчених НАН України та галузевих академій до навчально-виховного процесу та дослідницької роботи.

Загальна характеристика випускової кафедри

На підставі постанови Уряду УРСР, у лютому 1961року Міністерством вищої  спеціальної освіти УРСР було видано наказ про створення кафедри  «Приладів точної механіки».  На той час це була перша кафедра в Україні, що готувала інженерів за фахом «Прилади точної механіки» для потреб різних галузей промисловості України і, особливо, для оборонної і космічної техніки. На основі даної кафедри і кафедри гіроскопічних приладів і був образований факультет приладобудування. З перших днів свого заснування,робота кафедри була спрямована на підготовку фахівців для приладобудівних підприємств,  наукових, конструкторських та проектних установ. Випускники кафедри обіймали посади: інженерів-конструкторів,інженерів-дослідників,інженерів-випробувачів, інженерів з експлуатації вимірювальної техніки та інші посади, пов’язані з розробкою, виготовленням та експлуатацією засобів вимірювання механічних величин. В подальшому назва кафедри «Прилади точної механіки» була була змінена на кафедру "Приладобудування", яка продовжувала підготовку бакалаврів, фахівців і магістрів за двома спеціальностями: «Прилади і системи точної механіки» і «Інформаційні технології в приладобудуванні». У даний період проводиться робота по перейменуванні кафедри - на «Кафедру інформаційних технологій і точної механіки»

За час існування кафедри було підготовлено по денній, вечірній і заочній формам навчання більше 4000 фахівців, з них більше 180 фахівців для закордонних країн (Польщі, В’єтнаму та інш.). Виконано більше ніж 70 науково-дослідних і господарських робіт з фундаментальних та прикладних досліджень з питань сучасного приладобудування.

Випускники кафедри мають вагомі досягнення у професійній діяльності і працюють у різноманітних сферах промисловості, науки та освіти. У якості прикладів видатних учених, промисловців, державних діячів-випускників кафедри можна назвати :

 • Таланчук Петро Михайлович, д.т.н., професор, Президент Академії інженерних наук, академік Академії педагогічних наук України, Президент Університету «Україна», бувший ректор НТУУ «КПІ», перший міністр освіти незалежної України;
 • Мамедов Роман Камільевич  д.т.н., професор, зав. каф. ЛІТМО, Росія;
 • Синельников В’ячеслав Іванович, директор заводу «Вілейка» (Білорусь);
 • Глущенко Анатолій Романович, генеральний директор НВК «Фотоприлад», м.Черкаси;
 • Ілієв Ілія Колев, к.т.н., зав. кафедри Габровського вищого механіко-електротехнічного інституту м. Габрово, Болгарія;
 • Іванов І.А., зам. директора годинникового заводу м. Габрово, Болгарія;
 • Ігова І.К., головний конструктор приладобудівного заводу, м. Софія, Болгарія.
 • Голуб В.В. Senior Software Design Engineer Microsoft Corporation Redmond, WA , США і інші.

Сьогодні особлива увага приділяється збереженню традицій, напрацьованих кафедрою за попередні роки, подальшому зміцненню зв’язків із Академією наук, провідними підприємствами, міжнародними інституціями, відкриттю нових спеціальностей («Інформаційні технології) як відповідь на потреби сучасності. Проводиться удосконалення навчального процесу, впровадження сучасних інформаційних технологій, обладнання лабораторій новою сучасною комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням (Європейським програмним забесбечення сучасною системою проектування «Катія», пошук та встановлення нових шляхів науково-навчального співробітництва з профільними  інститутами НАН України (і-т Кібернетики, ГАО НАНУкраїни, з-д Арсенал, НТК ім. Антонова і іншими).

Лабораторії  кафедри оснащені сучасними комп’ютерами, у  тому числі «LENOVO».

Кафедрою приділяється велика увага міжнародній діяльності. Міжнародні зв’язки випускової кафедри з навчальними закладами та організаціями інших країн характеризуються за двома напрямами: перепідготовка фахівців для зарубіжних країн та міжвузівське співробітництво із зарубіжними ВНЗ-партнерами. Зусилля кафедри направлені на пошук грантів для навчання студентів і участі в міжнародних заходах, а також на участь в міжнародних проектах. З цією метою формується консорціум окремих країн по виконанню Європейських проектів по програмі «Горизонти 2020 року. Кафедра веде наукове співробітництво із слідуючими країнами:

- з Польщею, Китаєм, Францією, Швецією. У даний час проводяться переговори по підготовці сумісного проекту разом з Польщею(Лодзь,Гданськ), Францією (ІСАМ) в Европейську програму «Вехи 2020 року».

Також на протязі останніх років студенти проходили навчання за подвійною програмою навчання в ведучих університетах Європи: Іванова О. проходила навчання в Германії, Шалагацкий В. і  Саналатій М. у Франції.  Протягом 2009, 2010, 2011, 2012 р.р. кафедра отримувала гранти (в середньому по п’ять грантів) від Польщі на участь в міжнародній Eastern Europe Summer School at  the Silesian University of Technology Gliwice, Wisła  (PDH work Shopin). На кафедра приладобудуванні створено в 2012 році спільний навчально-науковий центр сучасного приладобудування «Нові датчики і вимірювальні системи» кафедри приладобудування і компанії сучасних аерокосмічних оптико-електронних технологій Китайської Народної Республіки. Кафедра також підтримує наукові зв’яжи з інститутами Белорусіії (Брест), Франції, Швеції і Болгарії.

Кафедра активно співпрацює з установами НАН України:

 • з Головною астрономічною обсерваторією НАН України по розробці полярометричних методів моніторингу зовнішнього середовища. В результаті співпраці розроблено поляриметр для моніторингу навколишнього середовища за допомогою мікросупутників. Проводиться робота по подальшому удосконаленню поляриметра для мікросупутника для контролю аерозолю (озону) в атмосфері і можливості прийняття участі з його впровадження в міжнародних проектах. З Головною астрономічною обсерваторією НАН України існує договір про співпрацю;
 • з інститутом Кібернетики НАН України у напрямку розробки сучасних безпроводових мереж моніторингу стану рухомих об’єктів  і спортсменів.
 • два  академіки і один член кор. НАНУ приймають участь у роботі спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій.
 • На базі академічних установ: Інститут проблем інформації, Київський н.-д. інститут гідроприладів, ДП «Антонов», НВО «Електроприлад, КП «СПС Арсенал», ВФТ «Мередіан» ім..С.П.Корольова, ДП машинобудівна ф. Артема., ДКБ»Луч», ДП»Конструкторске бюро Артелерійского озброєння, Міжнародний н.-д. центр інформаційних технологій та систем»  студенти: магістри і спеціалісти  проходять стажування  і практику.
 • з інститутом Кібернетики НАН України у напрямку розробки сучасних безпроводових мереж моніторингу стану рухомих об’єктів  і спортсменів.
 • два  академіки і один член кор. НАНУ приймають участь у роботі спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій.

Матеріальна база  кафедри:

Основні лабораторії кафедри оснащені сучасними комп’ютерними системами, а також 8-мю подареними КНР комп’ютерними системами «LENOVO», новим ліцензованим  Європейським програмним пакетом «KATIA» та іншими. На кафедрі  організовані у всіх лабораторіях робочі місця для магістрів для проведення ними наукових досліджень по темам магістерських дисертацій.

Організовані і працюють на кафедрі наступні наукові гуртки: всього- 4 і 4 науково-дослідні лабораторії:

- дослідження і розробка інтелектуальних перетворювачів, керівник доц., к.т.н. Дубінець В.І. – залучено 4 студентів;

- дослідження і розробка фото систем, керівник доц., к.т.н. Нечай С.О. - залучено 5 студентів;

- база даних і методів програмування, керівник доц., к.т.н. Згуровська Л.П. – залучено 5 студентів;

- дослідження і розробка новітніх технологій в приладобудуванні, керівник доц., к.т.н. Андрєєва О.В. і Гераїмчук М.Д. – залучено 6 студентів.

На кафедрі існують наступні науково – дослідні лабораторії:

- лабораторія перетворюючих пристроїв – керівник д.т.н., проф. Безвесільна О.М. (залучено –6 ст.);

- лабораторія інформаційних технологій і баз даних – керівник доц. Згуровська Л.П. (залучено – 3ст.);

- лабораторія проектування приладів тиску, прискорення і ваги – керівник доц. Нікітін О.К. і Дубінець В.І. (залучено – 3 ст.);

- лабораторія проектування приладів для енергозберігаючих систем – керівник доц. Коробко І.В. і доц. Гришанова І.А. (залучено – 4 ст.);

Кількість студентів, що беруть участь у виконанні НДР (з оплатою та без оплати) – 12.

В 4 науково-дослідних лабораторіях  залучено до роботи 16 студентів.

Студенти приймали участь в організації і проведенні міжнародних, всеукраїнських конференцій і семінарів у 2016 році:

- 15 Міжнародна н.-т. конференція «Приладобудування: стан і перспективи, 17-18 травня 2016 р., м. Київ, ПБФ, НТУУ ”КПІ”; зроблено 3 доповіді студентами;

- 9 науково - практична конференція студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування» 17-18 травня 2016 р., м. Київ, ПБФ, НТУУ «КПІ»; всього зроблено 25 доповідей студентами і з публікацією тез.

Зроблено доповіді на наступних міжнародних симпозіумах і конференціях:

- Міжнародна наукова конференція: Астрономічна школа молодих вчених. Україна, Київ, 26-27 травня 2016 р.

За участю студентів підготовлено та зроблено 32 доповіді на наукових конференціях.

Прикладами кращих наукових робіт студентів, що були представлені на науковій конференції і нагороджені грамотами є студенти Хазанович Ю. і Галузінський О.М.

На кафедрі приладобудування також для активізації  науково дослідної роботи організовані робочі місця для магістрів для проведення ними наукових досліджень по темам магістерських дисертацій.

Конференції, семінари, виставки, наукові праці

Конференції: загальна кількість проведених наукових конференцій і семінарів (з них – всеукраїнських, окремо з них міжнародних за межами України). Загальна кількість доповідей і кількість опублікованих доповідей.

Кафедра приймала участь в організації і проведенні 4-ї секції міжнародних, всеукраїнських конференцій і семінарів у 2016 році:

- 15 Міжнародна н.-т. конференція «Приладобудування: стан і перспективи, 17-18 травня 2016 р., м. Київ, ПБФ, НТУУ ”КПІ”; зроблено 14 доповідей, у тому числі зі студентами – 3;

- 9 науково - практична конференція студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування» 17-18 травня 2016 р., м. Київ, ПБФ, НТУУ «КПІ»; всього зроблено 29 доповідей, з низ 25 доповідей зі студентами і з публікацією тез.

Зроблено доповіді на наступних міжнародних симпозіумах і конференціях:

- The 3 rd IEEE International Symposium on Wireless Systems within  the Conferences on Intelligent Data Acguisition and Advanced Computing Systems. Offenburg, Germany, 26-27 September 2016;

-П'ята Міжнародна конференція "Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки" GEO-UA 2016;

-2 nd International Symposium on Precision Opto-Mechatronics Technlogy (SPROMT) 2016. Beijing, China on Octobre 27 - 30, 2016(зроблено дві доповіді).

- Міжнародна наукова конференція: Астрономічна школа молодих вчених. Україна, Київ, 26-27 травня 2016 р

Загальна кількість доповідей, зроблених на:

- наукових конференціях і семінарах – 43.

- в тому числі міжнародних – 21.

8.2. Виставки: взято участь у виставках міжнародних і національних та число експонатів, які демонструвались на них (окремо участь та кількість експонатів закордоном). Отримані на виставках дипломи, медалі. Приклади заключення договорів, укладених контрактів, встановлених зв’язків.

Взято участь у виставках національних - число експонатів 1, які демонструвались на них.

У постійно діючій виставці в технопарку - 2.

Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи)

Статті – (всього 15)

1

B.Shevchuk, O. Ivakhiv, M. Gerayimchuk,Y. Brayko.

Efficient Encoding and Transmission of Monitoring Data in Information-efficient Wireless Networks.

The 3 rd IEEE International Symposium on Wireless Systems within  the Conferences on Intelligent Data Acguisition and Advanced Computing Systems. Offenburg, Germany, 26-27 September 2016. pp.138-143. (скопус)

. Offenburg, Germany, 26-27 September

pp.138-143. (скопус)

2

B. Shevchuk, O. Koval,

M.Geraimchuk

Encoding and transmission of monitoring data in information-efficient radio networks

nd International Symposium on Precision Opto-Mechatronics Technlogy (SPROMT) 2016. Beijing, China on Octobre 27 - 30, 2016

9рр.,2016

3

V.V. Avrutov,

M.D.Geraimchuk, Y.F. Lazarev, O.V. Koval,

V.V. Tsisarzh

3D-CALIBRATION OF THE INERTIAL MEASUREMENT UNIT

nd International Symposium on Precision Opto-Mechatronics Technlogy (SPROMT) 2016. Beijing, China on Octobre 27 - 30, 2016

22 рр.2016

4

Bezvesilna O.M.,

Ткачук А.Г.,

Гуменюк А.А., НечайС.А.

Экспериментальные исследования автоматизированного термоанемометрического расходомера

Уральский научный вестник. Казахстан. –

 

2016, c.    12

5

Bezvesilna O.M.,

Хильченко Т.В.

Анализ методических погрешностей двухканального емкостного гравыметра

«Научный журнал «Содружество» Русско –Китайский журнал

(Россия-Китай)

№3, ч.2 – с. 51-54

6

Bezvesilna O.M.,

Korobiichuk I.,

Koval A.,

Nowicki M.,

Szewczyk R.

Investigation of the Effect of Gravity Anomalies on the Precession Notion of Single Gyroscope Gravimrter

Журнал  Solid State Phenomena

(Польща)

2016/8/20, p.34-36

7

Bezvesilna O.M.,Ткачук А.Г.,

Хильченко Т.В.

Розробка нового двоканального гравіметра для вимірювань прискорення сили тяжіння

Технологический аудит и резервы производства (РИНЦ, Коперникус)

№1/2(27),2016,с.41-44

8

Bezvesilna O.M.,

Korobiichuk I.,

Tkachuk A.,

Nowicki M.,

Szewczyk R.

Design of Piezoelectric Gravimeter for Automated Aviation Gravimetric System

Springer International Publishing  Journal of Automation, Mobile Robotics & Entelligent Systems (Scopus)

Vol.10 №1, January – 2016, p.43-47

9

Bezvesilna O.M.,

Korobiichuk I.,

Tkachuk A.,

Nowicki M.,

Szewczyk R.

Piezoelectric Gravimeter of  the

Aviation Gravimetric System

Springer International Publishing Switzerland Journal. Challeges in Automation, Mobile Robotics and Measurement Techniques. Advances in Intelligent Systems and ComputingScopus)

Vol.10, January – 2016, p.753-761(

10

Bezvesilna O.M.,

Черепанська І.Ю., Сазонов А.Ю., Нечай С.О.

Експериментальні дослідження інтелектуального високоточного термоанемометричного витратоміру біопалива

Технологический аудит и резервы производства  (РИНЦ, Коперникус)

№ 4/1(30) 2016,с.22-26

11

Bezvesilna O.M.,

Tkachuk A.

 

Thermo-anemometric Flowmeter

«Актуальные проблемы современных наук.- 2016». Перемышль, (Scopus)

2016. – с.1/3-3/3

14

Bezvesilna O.M.,

Korobiichuk I.,

Ilchenko A.,

Trostenyuk  Y.

Thermo-anemometric Flowmeter of Biofuels for Motor Transport

Springer International Publishing Recent Global Research and Education Technological Challenges 519 Springer International Publishing

(Scopus)

AG 2017, p.443-449

12

Igor Chyzh*, Natalia Afonchyna and Tatyana Shysha

“Ametropia, astigmatism and pseudo-accommodation magnitude measurement with use of point retinal image RMS”, 2016,  p. 160-162.

Proceedings of 8th European Meeting on Visual and Physiological Optics VPO

2016,  p. 160-162.

 
Монографія. М.Д.Гераїмчук, І.М.Гераїмчук
Вівторок, 25 серпня 2015, 14:12

Інтегровані МЕМС перетворювачі для систем вимірювання векторних величин.

Вложения:
ФайлОпис
Скачать этот файл (default.doc)М.Д.Гераїмчук, І.М.ГераїмчукІнтегровані МЕМС перетворювачі для систем вимірювання векторних величин. Монографія.
 
« ПочатокПопередня123НаступнаКінець »

Сторінка 3 з 3
Годинник
Цитата
Если ученый не может объяснить, чем он занимается, уборщице, моющей пол в его лаборатории, значит, он сам не понимает, чем он занимается. (Эрнест Резерфорд)

Пошук
Статистика
Користувачі : 817
Зміст : 91
Переглянути хіти змісту : 232762
Останні статті