УкраїнськаРусскийEnglish
Субота, 16 грудня 2017
БАКАЛАВР за напрямом підготовки ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
articles.jpg

Опис дисциплін, які вивчає БАКАЛАВР за напрямом підготовки приладобудування

1
Інформатика та програмування.pdf
Информатика и программирование.pdf
Informatics and Programming
2
Апаратна обробка сигналів вимірювальних перетворювачів
Аппаратная обработка сигналов измерительных преобразователей.pdf
Hardware Signal Processing Measuring Transducers
3
Бази даних
Базы данных.pdf
Databases
4
Виробнича практика.pdf
Производственная практика.pdf
Work Practice
5
Засоби інтелектуального контролю та діагностики.pdf
Средства интеллектуального контроля и диагностики.pdf
Means of Intelligent Monitoring and Diagnostics
6
Комп'ютерні мережі.pdf
Компьютерные сети.pdf
Computer Networks
7
Конструювання елементів приладів.pdf
Конструирование элементов приборов.pdf
Design of Equipment Components
8
Мікропроцесори в засобах вимірювання.pdf
Микропроцессоры в средствах измерения.pdf
Microprocessors in Measuring Tools
9
Математичне моделювання на ЕОМ.pdf
Математическое моделирование на ЭВМ.pdf
Computer Mathematical Simulation
10
Метрологія.pdf
Метрология.pdf
Metrology
11
Основи конструювання елементів приладів в системах Саd.pdf
Основы конструирования элементов приборов в системах САD.pdf
Fundamentals of Structure Elements in CAD Systems.pdf
12
Переддипломна практика.pdf
Преддипломная практика.pdf
Pre-diploma Practice
13
Перетворюючі пристрої приладів.pdf
Преобразующие устройства приборов.pdf
Transforming Devices
14
Прилади вимірювання та контролю.pdf
Приборы измерения и контроля.pdf
Measurement Devices and Monitoring
15
Системи САЕ_САD.pdf
Системы САЭ_САD.pdf
CAE_CAD Systems
16
Сучасні інформаційні технології (вступ).pdf
Современные информационные технологии (вступление).pdf
Modern Information Technologies (Introduction)
17
Сучасні методи програмування.pdf
Современные методы программирования.pdf
Modern Methods of Programming
18
Теорія автоматичного керування.pdf
Теория автоматического управления.pdf

19
Теорія та проектування вимірювальних приладів.pdf
Теория и проектирование измерительных приборов.pdf
Theory and Design of Measuring Instruments
20
Трьохмірне конструювання на ЕОМ.pdf
Трехмерное конструирование на ЭВМ.pdf
Three-dimensional Computer-aided Design
21
Фізика мікро- та нанотехнологій.pdf
Физика микро- и нанотехнологий.pdf
Physics of Micro- and Nanotechnologies.pdf
Фільтрувати за назвою     Показати # 
# Заголовок Статті
1 БАКАЛАВР за напрямом підготовки ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
2 Bachelor of Sciences in Instrument Engineering
3 БАКАЛАВР направление подготовки ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
 
Годинник
Цитата
Открытия приходят лишь к тем, кто подготовлен к их пониманию. (Луи Пастер)

Пошук
Статистика
Користувачі : 842
Зміст : 91
Переглянути хіти змісту : 235891
Останні статті