УкраїнськаРусскийEnglish
П'ятниця, 19 жовтня 2018

Спеціальні розділи математики

Викладач: _____к.т.н., доцент_Писарець Анна Валеріївна

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Спеціальні розділи математики

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів

ECTS – _8_

Статус навчальної дисципліни

(І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  І.1. Навчальні дисципліни  природничо-наукової підготовки)

Спеціалізація (назва ) __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання

Семестр __4_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

 

Загальна кількість  ____90_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _54_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _5_

самостійної роботи студента – _8,3

Самостійна робота___150__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_4

 
Годинник
Цитата
Открытия приходят лишь к тем, кто подготовлен к их пониманию. (Луи Пастер)

Пошук
Статистика
Користувачі : 1170
Зміст : 223
Переглянути хіти змісту : 385854
Останні статті