УкраїнськаРусскийEnglish
Четвер, 02 липня 2020
Магістр проф 152.Метрологія та інформ-вимірюв.техн

План освітнього процесу / Plan of Educational process

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Магістр за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки

152. Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка

Subjects

Master Educational and Professional

152. Metrology, Informative and Measuring Equipment

Кількість кредитів ЕСТS / ECTS Credits

Загальний обсяг, год / Total Number of hours

І.ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

І. GENERAL TRAINING

 

І.1. Навчальні дисципліни  базової  підготовки

І.1. Basic training (major courses)

1/І

Патентознавство та інтелектуальна власність

Patenting and Intellectual Property

3

90

2/І

Моделювання інформаційно-вимірювальних систем

Information-measuring systems modeling

4

120

3/І

Методи оптимізації інформаційно-вимірювальних систем

Methods of information-measuring systems optimization

4

120

 

Разом за п.1.1

total number of  part I.1

11

330

 

І.2.Навчальні дисципліни базової  підготовки  (за вибором студентів)

І.2. Basic training  (optional courses)

1/ІІ

Практикум з іншомовного професійного спілкування
Практикум з іншомовного професійного  спілкування - 1. Іншомовне наукового  спілкування

Workshop on Scientific Communication in Foreign Language
Workshop on Scientific Communication in Foreign Language -1. Foreign Language Scientific Communication.

3

90

2/ІІ

Розробка стартап-проектів

Management Subject
Startup project development

3

90

3/ІІ

Основи сталого розвитку суспільства

Fundamentals of Sustainable Development
Fundamentals of Sustainable Development

2

60

 

Разом за п.1.2

total number of  part І.3

8

240

 

І.3.Дослідницький (науковий) компонент (за вибором студентів)

І.3. Science Research  (optional courses)

 

Наукова робота за темою магістерської дисертації

Scientific Work on the Topic of Master's Thesis

4

120

1/ІІІ

1. Основи наукових досліджень

1. Basics of the scientific research.

2

60

2/ІІІ

2. Науково-дослідна робота над темою магістерської дисертації

2. Scientific research work on the  master's thesis  theme.

2

60

3/ІІІ

Науково-дослідна практика
Переддипломна практика

Scientific and Research Practice
Pre-diploma Practice

14

420

4/ІІІ

Виконання та захист магістерської дисертації
Дипломне проектування

Master's Thesis Implementation
Diploma Project

16

480

 

Разом за п.1.3

total number of  part І.3

34

1020

 

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ  ПІДГОТОВКИ :

TOTAL IN GENERAL TRAINING

53

1590

ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ІІ. VOCATIONAL TRAINING

 

ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки

ІІ.1. Vocational and practical training (major courses)

1/с

Комп'ютерні технології прийняття рішень
Комп'ютерні технології прийняття рішень-1: Комп'ютерні технології інженерних рішень
Комп'ютерні технології прийняття рішень-2: Комп'ютерний аналіз при проектуванні

Computer technologies in decision - making
Computer technologies in decision - making 1: Computer technologies for engineering analysis.
Computer technology in decision - making-2: Practical optimization methods.

7,5

225

2/с

Інформативність фізичних процесів
Інформативність фізичних процесів-1
Інформативність фізичних процесів-2. Курсова робота

Physical Process Informativity
Physical Process Informativity-1
Physical Process Informativity-2. Course work

4,5

135

 

Разом за п.2.1

total number of part ІІ.1

12

360

 

ІІ.2.Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором студентів)

ІІ.2. Vocational and practical training (optional courses)

1/св

Вимірювальні комплекси
Вимірювальні комплекси-1: Інтелектуальні вимірювальні комплекси параметрів руху
Вимірювальні комплекси-2: Інтелектуальні вимірювальні системи контролю параметрів вібрації

Measuring complexes.
Measuring complexes-1. Intelligent measuring complexes of  motion parameters.
Measuring complexes-2. Intelligent measuring systems of vibration parameters control.

8,5

255

2/св

Нові інформаційні технології

New information technologies.

4,5

135

3/св

Інформаційні технології проектування та дослідження засобів вимірювання

Information Technologies in design and research of measurement means.

4,5

135

4/св

Комп'ютерне дослідження засобів та об'єктів вимірювання
Комп'ютерне дослідження засобів та об'єктів вимірювання-1
Комп'ютерне дослідження засобів та об'єктів вимірювання-2 Курсова робота

Computer research of means and objects of measurement
Computer research of means and objects of measurement-1.
Computer research of means and objects of measurement-2. Course work.

7,5

225

 

Разом за п.2.2

total number of part ІІ.2

25

750

 

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

TOTAL IN VOCATIONAL TRAINING

37

1110

Загальна кількість

TOTAL

90

2700

Фільтрувати за назвою     Показати # 
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
На свете есть столь серьезные вещи, что говорить о них можно только шутя. (Нильс Бор)

Пошук
Статистика
Користувачі : 3590
Зміст : 238
Переглянути хіти змісту : 794925
Останні статті