УкраїнськаРусскийEnglish
Четвер, 02 липня 2020
Магістр наук 152.Метрологія та інформ-вимірюв.техн

План освітнього процесу / Plan of Educational process

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Магістр за освітньо-науковою  програмою магістерської підготовки

152. Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка

Subjects

Master Educational and Scientific

152. Metrology, Informative and Measuring Equipment

Кількість кредитів ЕСТS / ECTS Credits

Загальний обсяг, год / Total Number of hours

І.ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

І. GENERAL TRAINING

 

І.1. Навчальні дисципліни  базової  підготовки

І.1. Basic training (major courses)

1/І

Патентознавство та інтелектуальна власність

Patenting and Intellectual Property

3

90

2/І

Моделювання інформаційно-вимірювальних систем

Information-measuring systems modeling

4

120

3/І

Методи оптимізації інформаційно-вимірювальних систем

Methods of information-measuring systems optimization

4

120

 

Разом за п.1.1

total number of  part I.1

11

330

 

І.2. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів)

І.2. Basic training  (optional courses)

1/ІІ

Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку суспільства
Основи сталого розвитку суспільства

Subject on Sustainable Development Problems
Fundamentals of Sustainable Development

2

60

2/ІІ

Навчальна дисципліна з педагогіки
Педагогіка вищої школи

Pedagogy Subject
Pedagogy of high school

2

60

3/ІІ

Навчальна дисципліна з менеджменту
Розробка стартап-проектів

Management Subject
Startup project development

3

90

4/ІІ

Практикум з іншомовного наукового спілкування
Практикум з іншомовного професійного  спілкування - 1. Іншомовне наукового  спілкування
Практикум з іншомовного наукового спілкування -2. Іноземна мова для науковців

Workshop on Scientific Communication in Foreign Language
Workshop on Scientific Communication in Foreign Language -1. Foreign Language Scientific Communication.
Workshop on Scientific Communication in Foreign Language-2. Foreign language for scientists

4,5

135

 

Разом за п.І.2.

total number of  part І.2

11,5

345

 

І.3. Дослідницький (науковий) компонент (за вибором студентів)

І.3. Science Research  (optional courses)

 

Наукова робота за темою магістерської дисертації

Scientific Work on the Topic of Master's Thesis

1/ІІІ

1. Основи наукових досліджень

1. Basics of the scientific research.

2

60

2/ІІІ

2. Науково-дослідна робота над темою магістерської дисертації

Scientific research work on the  master's thesis  theme.

5,5

165

3/ІІІ

Науково-дослідна практика

Scientific and Research Practice

9

270

4/ІІІ

Виконання та захист магістерської дисертації
Робота над магістерською дисертацією

Master's Thesis Implementation
Master`s thesis preparation

21

630

 

Разом за п.І.3.

total number of  part І.3

37,5

1125

 

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ  ПІДГОТОВКИ :

TOTAL IN GENERAL TRAINING

60

1800

ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ІІ. VOCATIONAL TRAINING

 

ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки

ІІ.1. Vocational and practical training (major courses)

1/с

Комп'ютерні технології прийняття рішень
Комп'ютерні технології прийняття рішень-1: Комп'ютерні технології інженерних рішень
Комп'ютерні технології прийняття рішень-2: Комп'ютерний аналіз при проектуванні

Computer technologies in decision - making
Computer technologies in decision - making 1: Computer technologies for engineering analysis.
Computer technology in decision - making-2: Practical optimization methods.

7,5

225

2/с

Інформативність фізичних процесів
Інформативність фізичних процесів-1
Інформативність фізичних процесів-2: Курсова робота

Physical Process Informativity
Physical Process Informativity-1
Physical Process Informativity-2: Course work.

4,5

135

3/с

Моделювання та дослідження динамічних систем і процесів

Fundamentals of Micro- and Nanotechnologies.

12

360

5/с

Математичної методи оптимізації

Mathematical Optimization Methods

4

120

 

Разом за п.ІІ.1.

total number of part ІІ.1

28

840

 

ІІ.2. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором студентів)

ІІ.2. Vocational and practical training (optional courses)

1/св

Інформаційні технології проектування та дослідження засобів вимірювання

Information Technologies in Measuring Instruments Design and Research

4,5

135

2/св

Вимірювальні комплекси
Вимірювальні комплекси-1: Інтелектуальні вимірювальні комплекси параметрів руху
Вимірювальні комплекси-2: Інтелектуальні вимірювальні системи контролю параметрів вібрації

Measuring complexes.
Computer research of means and objects of measurement-1.
Computer research of means and objects of measurement-2. Course work.

8,5

255

3/св

Нові інформаційні технології

New information technologies.

4,5

135

4/св

Комп'ютерного дослідження засобів та об'єктів вимірювання
Комп'ютерне дослідження засобів та об'єктів вимірювання-1
Комп'ютерне дослідження засобів та об'єктів вимірювання-2 Курсова робота

Computer research of means and objects of measurement
Computer research of means and objects of measurement-1.
Computer research of means and objects of measurement-2. Course work.

7,5

225

5/св

Наукові дослідження в галузі автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Scientific research in the field of automation and computer-integrated technologies

7

210

 

Разом за п.ІІ.2.

total number of part ІІ.2

32

960

 

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:

TOTAL IN VOCATIONAL TRAINING

60

1800

Загальна кількість

TOTAL

120,0

3600

 

Цивільний захист

1

30

 

3/с

Моделювання та дослідження динамічних систем і процесів

Modeling and research of dynamic systems and processes

12

360

4/с

Математичні методи оптимізації

Mathematical Optimization Methods

4

120

Фільтрувати за назвою     Показати # 
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Невежество - лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу. (Джордано Бруно)

Пошук
Статистика
Користувачі : 3590
Зміст : 238
Переглянути хіти змісту : 794802
Останні статті