УкраїнськаРусскийEnglish
23.10.2021
Робота над магістерською дисертацією
Дисципліни
Текст по умолчанию

Робота над магістерською дисертацією

 

Викладач: _____к.т.н., доцент_Нікітін Олександр Костянтинович____

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Робота над магістерською дисертацією

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва) __151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів  ECTS – _22,5_

Статус навчальної дисципліни

(І.ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  І.3.Дослідницький (науковий) компонент (за вибором студентів))

Спеціалізація (назва ) __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання

Семестр ___ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___магістр за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки__

Загальна кількість  _____год.

Лекції ___ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _0_

самостійної роботи студента – _37,5__

Самостійна робота675__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю:

 
Часы
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Если ученый не может объяснить, чем он занимается, уборщице, моющей пол в его лаборатории, значит, он сам не понимает, чем он занимается. (Эрнест Резерфорд)

Поиск
Статистика
Пользователи : 4361
Статьи : 252
Просмотры материалов : 1577347
Последние статьи

 
львівська школа тестування
Французские паркетные авто Рено, запчасти на рено трафик здесь