УкраїнськаРусскийEnglish
Sunday, 26 May 2024
Магістерські дисертації 2017/18н.р.
There are no translations available.

Магістерські дисертації 2017/18н.р.


Ступінь

Магістр    Форма навчання - денна.   Група   ПМ – 61м. Дата вступу 01.09.2016.   Дата випуску 31.05.2018

Галузь знань укр./англ.

15. Автоматизація та приладобудування / 15. Automation and instrumentation

Спеціальність укр./англ.

152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / 152.Metrology, Informative and Measuring Equipment

Освітня програма: укр./англ.

Інформаційно-вимірювальні системи та  технології точної механіки / Information Technologies and Measuring Systems for Precision Mechanics 

 

П.І.Б. студента

Тема

Topic

Анотація (pdf)

Abstract (pdf)

Перелік використаних джерел

Керівник

Голько Роман Петрович

Інтелектуальна система контролю параметрів вібрації турбіни енергоблоку

Intelligent System  for Monitoring the Parameters of the Turbine Vibration of the Power Unit

Анотація (pdf)

Abstract (pdf)

Перелік використаних джерел

доц. к.т.н Дубінець В.І.

Донцов Ілля Дмитрович

Автоматизована система обліку та контролю енергоресурсів

Automated Energy Managenment System for monitoring and control of  Parameters of Energy Carriers

Анотація (pdf)

Abstract (pdf)

Перелік використаних джерел

проф. д.т.н Безвесільна О.М.

Завадський Максим Євгенійович

Дослідження метрологічних характеристик ваговимірювальних систем на рухомих об'єктах

Research of Metrological Characteristics of Weighing Systems on Moving Objects

Анотація (pdf)

Abstract (pdf)

Перелік використаних джерел

доц. к.т.н Згуровська Л.П.

Місяць Андрій Сергійович

Дослідження динамічних характеристик вимірювальних перетворювачів витрати рідини

Research of Dynamic Characteristics of Measuring Transducers of Liquid Flow

Анотація (pdf)

Abstract( pdf)

Перелік використаних джерел

доц. к.т.ню. Писарець А.В.

Пташніченко Володимир Олександрович

Врахування відмінностей робочих середовищ при калібруванні і практичному застосуванні лічильників газу

Considering the percularities of Working Environments when Calibrating and Practical Application of Gas Meters

Анотація (pdf)

Abstract (pdf)

Перелік використаних джерел

проф. д.т.н. Коробко І.В.

Ружицька Валентина Володимирівна

Дослідження теплиці як об'єкта автоматизації та удосконалення системи автоматичного керування мікрокліматом

Research of the Greenhouses as an Object of Automation and Improvement of the Microclimate Automatic Control System

Анотація (pdf)

Abstract (pdf)

Перелік використаних джерел

проф. д.т.н. Безвесільна О.М.

Синько Дмитро Олегович

Оцінювання впливу неоднорідності потоку на точність реєстрації об'єму та об'ємної витрати газу

Estimation of the Influence of Flow Heterogeneity on Accuracy of Registration of Volume and Volumetric Gas Consumption

Анотація (pdf)

Abstract (pdf)

Перелік використаних джерел

проф. д.т.н. Коробко І.В.

Ходячий Владислав Валерійович

Визначення параметрів потоку сипких матеріалів

Determination of Flow Parameters of Bulk Materials

Анотація (pdf)

Abstract (pdf)

Перелік використаних джерел

доц. к.т.н. Нікітін О.К.


Ступінь Магістр  Форма навчання  - денна.   Група     ПІ – 61м. Дата вступу 01.09.2016.   Дата випуску 31.05.2018.

Галузь знань укр./англ.

15. Автоматизація та приладобудування / 15. Automation and instrumentation

Спеціальність укр./англ.

151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / 151. Automation and Computer-integrated Technologies

Освітня програма: укр./англ.

Комп'ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки / Computer-Integrated Technologies and Systems of Precision Mechanics 


П.І.Б. студента

Тема

Topic

Анотація (pdf)

Abstract (pdf)

Перелік використаних джерел

Керівник

Жарко Кирило Юрійович

Інтелектуальна система контролю параметрів підводного мініробота

Intelligent Control System for Underwater Mini-Boat Parameters

Анотація (pdf)

Abstract (pdf)

Перелік використаних джерел

доц. к.т.н Дубінець В.І.

Прокопова Наталія Сергіївна

Дослідження взаємодії імпульсних навантажень на пружні елементи ваговимірювальних систем

Investigation of the Interaction of Impulse Loads on Elastic Elements of Weighing Systems

Анотація (pdf)

Abstract (pdf)

Перелік використаних джерел

доц. к.т.н. Згуровська Л.П.

Радько Олена Петрівна

Дослідження направлених властивостей pin-датчиків навантаження

Investigation of Directional Properties of Pin-Load Sensors

Анотація (pdf)

Abstract (pdf)

Перелік використаних джерел

доц. к.т.н. Андрєєва О.В.

Сизоненко Павло Валентинович

Визначення параметрів тяги повітряних гвинтів квадрокоптерів

Determination of Traction Parameters of Air Screws of Quadrocopters

Анотація (pdf)

Abstract (pdf)

Перелік використаних джерел

доц. к.т.н. Нікітін О.К.

Франків Олег Михайлович

Дослідження функціональних можливостей турбінних витратомірів за різних умов застосування

Investigation of  the Functional Capabilities of Turbine Flowmeters Under Different Conditions of Application

Анотація (pdf)

Abstract (pdf)

Перелік використаних джерел

доц. к.т.н. Писарець А.В.

Чорний Андрій Борисович

Система пожежної безпеки на основі безпровідних мереж

Fire Detection System Based on Wireless Networks

Анотація (pdf)

Abstract (pdf)

Перелік використаних джерел

проф. д.т.н. Гераїмчук М.Д.

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно - он-то и делает открытие. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Members : 4761
Content : 252
Content View Hits : 3088623
Останні статті