УкраїнськаРусскийEnglish
25.01.2022
Спеціальні розділи математики
Дисципліни
Текст по умолчанию

Спеціальні розділи математики

Викладач: _____к.т.н., доцент_Писарець Анна Валеріївна

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Спеціальні розділи математики

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів

ECTS – _8_

Статус навчальної дисципліни

(І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  І.1. Навчальні дисципліни  природничо-наукової підготовки)

освітня програма: __Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання

Семестр __4_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

 

Загальна кількість  ____90_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _54_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _5_

самостійної роботи студента – _8,3

Самостійна робота___150__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_4

 
Часы
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Когда молодой человек сидит в обнимку с хорошенькой девушкой, то целый час пролетает как одна минута. Но посадите его на раскаленную плиту, и минута покажется ему часом. Это и есть теория относительности. (Альберт Эйнштейн)

Поиск
Статистика
Пользователи : 4428
Статьи : 252
Просмотры материалов : 1729726
Последние статьи

 
львівська школа тестування
Французские паркетные авто Рено, запчасти на рено трафик здесь