УкраїнськаРусскийEnglish
28.11.2021
Мікропроцесорна техніка
Дисципліни
Текст по умолчанию

Мікропроцесорна техніка

Викладач: _____к.т.н., доцент_Андрєєва Олена Вікторівна


1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Мікропроцесорна техніка

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитівECTS – _3_

Статус навчальної дисципліни(І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  І.2.Навчальні дисципліни базової   підготовки)

освітня програма: __Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаРГР

Семестр __6_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

 

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __18_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _2__

Самостійна робота___36__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_Екзамен


 
Часы
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое. (Альберт Эйнштейн)

Поиск
Статистика
Пользователи : 4382
Статьи : 252
Просмотры материалов : 1634344
Последние статьи

 
львівська школа тестування
Французские паркетные авто Рено, запчасти на рено трафик здесь