УкраїнськаРусскийEnglish
17.10.2021
Основи проектування систем енергозбереження
Дисципліни
Текст по умолчанию

Основи проектування систем енергозбереження

Викладач: _____к.т.н., доцент_Писарець Анна Валеріївна____

 

 

 

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Основи проектування систем енергозбереження

Форма навчання _денна_

Спеціальність__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів  ECTS – _3_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  ІІ.2. Дисципліни вільного вибору студентів)

освітня програма: __Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаРеферат

Семестр __7_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _2__

Самостійна робота36__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Залік

 
Часы
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Реально то, что может быть измерено. (Макс Планк)

Поиск
Статистика
Пользователи : 4355
Статьи : 252
Просмотры материалов : 1566855
Последние статьи

 
львівська школа тестування
Французские паркетные авто Рено, запчасти на рено трафик здесь