УкраїнськаРусскийEnglish
Friday, 24 May 2024
Themes of diploma projects

Теми дипломних проектів ОКР бакалавр

гр. ПІ – 51 ( 4 курс)

2018 / 2019 навчальний рік

№ п/п

ПІБ студента

Теми дипломних проектів Викладач

1

Балюта Дмитро Сергійович

Система контролю забруднення водного середовища на основі бездротових  мереж

проф., д.т.н. Гераїмчук М.Д.

2

Бондаренко Вадим Сергійович

Висотомір приладового прецизійного автоматизованого комплексу

проф., д.т.н. Безвесільна О.М.

3

Вінцевич Олександра Олександрівна

Далекомір відстані до рухомих об'єктів

проф., д.т.н. Безвесільна О.М.

4

Головченко Владислав Сергійович

Дозатор сипких високотемпературних матеріалів

доц., к.т.н. Згуровська Л.П.

5

Гунов Ілля Андрійович

Анемометр чашковий

доц., к.т.н. Литвиненко П.Л.

6

Євстратов  Дмитро Юрійович

Побудова портативних приладів добового моніторингу  стану фізіологічних  систем організму  людини

проф., д.т.н. Гераїмчук М.Д.

7

Криницький Олександр Васильович

Ваговимірювальна  система для  зважування  рідких речовин  в  русі

ст.викл. Зайцев В.М.

8

Мартинюк Євгеній Валерійович

Комплекс   вимірювання витрат  природного  газу

проф., д.т.н. Коробко І.В.

9

Палян Георгій Владиславович

Лічильник  біогазу

проф., д.т.н. Коробко І.В.

10

Подбельський Матвій Миколайович

Анемометр із системою захисту від обледеніння

ас., к.т.н. Котляр С.С.

11

Пріщенко Олексій Ігорович

Коверномір

проф., д.т.н. Безвесільна О.М.

12

Райхіль Владислав Ігорович

Розробка системи фільтрації вихлопних газів  і їх утилізація

проф., д.т.н. Гераїмчук М.Д.

13

Соколов Георгій Максимович

Екструдер по виготовленню ниті для 3Д-принтера

доц., к.т.н. Нечай С.О.

14

Фотул Едуард Петрович

Ультразвуковий  витратомір

доц., к.т.н. Писарець А.В.

15

Червоний Денис Ігорович

Датчик  вібрації

доц., к.т.н. Дубінець В.І.

Теми дипломних проектів ОКР бакалавр

гр. ПІ – 31 ( 4 курс)

2016 / 2017 навчальний рік

№ п/п

ПІБ студента

Теми дипломних проектів

Викладач – науковий куратор

Вікторова Надія Вікторівна

Цифровий вимірювальний перетворювач відносних деформацій

ст. викл. Зайцев В.М.

Данилевський Ярослав Ігорович

Апарат Безпілотний

доц. к.т.н. Нечай С.О.

Добронос Дмитро Сергійович

Вимірювальний перетворювач тиску

доц. к.т.н. Нікітін О.К.

Іващенко Олена Андріївна

Оптико-електронний акселерометр з цифровим виходом

проф. д.т.н.

Безвесільна О.М.

Корніяченко Микола Вікторович

Комп’ютерна система для реалізації охоронних функцій цифрового будинку

доц. Андрєєва О.В.є

Коропець Андрій Леонідович

Робот-балансир

проф. к.т.н.

Киричук Ю.В.

Косолапова Тетяна Володимирівна

Стабілізація робота-балансира

проф. к.т.н.

Киричук Ю.В.

Лємєшев Максим Іванович

Гравіметр наземний

доц. к.т.н.

Литвиненко П.Л.

Лозко Євген Олександрович

Прилад ехолокації

доц. к.т.н. Нечай С.О.

Мезенцев Лука Олексійович

Головні телефони планарного типу

доц. к.т.н. Нечай С.О.

Нгуєн В’єт Ань

Дозатор автоматичний

проф. к.т.н.

Киричук Ю.В.

Особливець Олександр Володимирович

Система вимірювання зусиль правки товстолистових заготівок

ст. викл. Зайцев В.М.

Принда Віталій Юрійович

Лічильник води

доц. к.т.н. Писарець А.В.

Скрипник Дмитро Віталійович

Альтернативне джерело живлення для сучасних засобів пересування

проф. д.т.н.

Гераїмчук М.Д.

Сорочинський Ростислав Русланович

Інтелектуальна система контролю частоти обертання

доц. к.т.н. Дубінець В.І.

Цвіток Аліна Михайлівна

Система керування температурою холодильної установки

доц. к.т.н.

Згуровська Л.П.

Щербина Костянтин Олександрович

Інтелектуальна система управління «розумним» автомобілем

проф. д.т.н.

Гераїмчук М.Д.

 

Теми

дипломних проектів, які навчаються за професійно – орієнтованою програмою підготовки освітньо – кваліфікаційного рівня

спеціаліст

Кафедра: Приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

освітня програма: Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів

 

гр. ПМ-61с

п/п

Студенти

Тема дипломних проектів

Керівники

Абу Руміє

Басєль

Шахерович

Дослідження і реалізація системи рекуперації енергії для електромобілів

проф. д.т.н.

Гераїмчук М.Д.

Астахов

Роман

Олександрович

Комп’ютерна система обліку енергоспоживання будинку

доц. к.т.н.

Згуровська Л.П.

Голота

Антон

Володимирович

Комп’ютерна система контролю стану пристроїв цифрового будинку

доц. к.т.н.

Андрєєва О.В.

 

 

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

освітня програма: Інформаційно-вимірювальні системи та технології у приладобудуванні

 

гр. ПІ-61с

п/п

Студенти

Тема дипломних проектів

Керівники

1.

Войцеховський

Олександр

Вікторович

Система керування роботом гексаподом

проф. д.т.н.

Безвесільна О.М.

2.

Діденко

Артем

Валентинович

Прилад гідролокації

доц. к.т.н.

Нечай С.О.

 

 

Тема

дипломного проекту, які навчаються за професійно – орієнтованою програмою підготовки освітньо – кваліфікаційного рівня

спеціаліст

Спеціальність: Прилади і системи точної механіки Devices and Systems of Precise Mechanics (7.05100302)

Спеціалізація: немає

Кваліфікація: Інженер приладів і систем точної механіки

гр. ПМ-41с

 

п/п

Студенти

Тема дипломних проектів

Керівники

1.

Заіка

Антон

Павлович

Ваговимірювальний пристрій

доц. к.т.н.

Нікітін О.К.

Теми

 

дипломних проектів, які навчаються за професійно – орієнтованою програмою

підготовки освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліст

Кафедра: Приладобудування

 

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація: Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки

Кваліфікація: інженер з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

гр. ПМ-з61с

п/п

Студенти

Тема дипломних проектів

Керівники

Додохо

Микита

Олександрович

Камера з дистанційним керуванням

проф. д.т.н.

Безвесільна О.М.

Пастернак

Ольга

Андріївна

Прилад для вимірювання фізико-механічних властивостей металу

доц. к.т.н.

Литвиненко П.Л.

Самченко

Вячеслав

Алімович

Автоматизований вібраційний вимірювач

проф. д.т.н.

Безвесільна О.М.

Станіславський

Георгій

Дмитрович

Стенд для вимірювання параметрів пропелерів безпілотних літальних апаратів

доц. к.т.н.

Нечай С.О.

Тимошенко

Михайло

Дмитрович

Розробка апаратно-вимірювального комплексу контролю бродильного процесу

проф. д.т.н.

Гераїмчук М.Д.

 

 

Теми та керівникі магістерських дисертацій

ОКР “магістр ”

Спеціальність 8.05100306 “Інформаційні технології в приладобудуванні ”  груп ПІ – 51м, ПМ - 51м

ПІ-51

П.І.Б. студента

Тема

Керівник

1.

Аксютенко

Ігор

Сергійович

Дослідження інтегрованих МЕМС – перетворювачів вібрації (2-х координатних)

проф. д.т.н. Гераїмчук М.Д.

2.

Дембович

Богдан

Ігорович

Дослідження системи вимірювання витрати

доц. к.т.н.

Нечай С.О.

3.

Омельянчук

Роман

Михайлович

Покращення якості друку моделей 3D принтером

проф. к.т.н. Киричука Ю.В.

4.

Павлов

Артем

Олександрович

Дослідження напрямних властивостей багатокомпонентних силовимірювальних перетворювачів

ст. викл.

Зайцев В.М.


ПМ-51

П.І.Б. студента

Тема

Керівник

1

Петров

Руслан

Петрович

Система корекції температурних похибок ультразвукових витратомірів рідини

доц. к.т.н. Згуровська Л.П.

2

Поліщук

Сергій

Олександрович

Дослідження впливу гідродинамічних характеристик потоку та просторової орієнтації ультразвукового витратоміра на його метрологічні показники

доц. к.т.н. Писарець А.В.

3

Пономаренко

Вадим

Володимирович

Дослідження п’єзоелектричного акселерометра з цифровим виходом

проф. д.т.н. Безвесільна О.М.

 

Теми дипломних проектів ОКР бакалавр

гр. ПІ – 31 ( 4 курс)

2016 / 2017 навчальний рік

№ п/п

ПІБ студента

Теми дипломних проектів

Викладач – науковий куратор

Вікторова Надія Вікторівна

Цифровий вимірювальний перетворювач відносних деформацій

ст. викл. Зайцев В.М.

Данилевський Ярослав Ігорович

Апарат Безпілотний

доц. к.т.н. Нечай С.О.

Добронос Дмитро Сергійович

Вимірювальний перетворювач тиску

доц. к.т.н. Нікітін О.К.

Іващенко Олена Андріївна

Оптико-електронний акселерометр з цифровим виходом

проф. д.т.н.

Безвесільна О.М.

Корніяченко Микола Вікторович

Комп’ютерна система для реалізації охоронних функцій цифрового будинку

доц. Андрєєва О.В.є

Коропець Андрій Леонідович

Робот-балансир

проф. к.т.н.

Киричук Ю.В.

Косолапова Тетяна Володимирівна

Стабілізація робота-балансира

проф. к.т.н.

Киричук Ю.В.

Лємєшев Максим Іванович

Гравіметр наземний

доц. к.т.н.

Литвиненко П.Л.

Лозко Євген Олександрович

Прилад ехолокації

доц. к.т.н. Нечай С.О.

Мезенцев Лука Олексійович

Головні телефони планарного типу

доц. к.т.н. Нечай С.О.

Нгуєн В’єт Ань

Дозатор автоматичний

проф. к.т.н.

Киричук Ю.В.

Особливець Олександр Володимирович

Система вимірювання зусиль правки товстолистових заготівок

ст. викл. Зайцев В.М.

Принда Віталій Юрійович

Лічильник води

доц. к.т.н. Писарець А.В.

Скрипник Дмитро Віталійович

Альтернативне джерело живлення для сучасних засобів пересування

проф. д.т.н.

Гераїмчук М.Д.

Сорочинський Ростислав Русланович

Інтелектуальна система контролю частоти обертання

доц. к.т.н. Дубінець В.І.

Цвіток Аліна Михайлівна

Система керування температурою холодильної установки

доц. к.т.н.

Згуровська Л.П.

Щербина Костянтин Олександрович

Інтелектуальна система управління «розумним» автомобілем

проф. д.т.н.

Гераїмчук М.Д.

Завідувач кафедри ПБ                                                Гераїмчук М.Д.

 

 

 

 

 

 

 

Теми дипломних проектів, студентів

які навчаються за професійно – орієнтованою програмою

підготовки освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліст

 

Наказ № 4275 – с від 20.10.2016 р.

про затвердження тем та керівників дипломних проектів

Кафедра: Приладобудування

Напрям: 6.051003 Приладобудування

Спеціальність: 7.051003 02 Прилади і системи точної механіки

Кваліфікація: інженер приладів і систем точної механіки

гр. ПМ-51с

 

п/п

Студенти

Тема дипломних проектів

Керівники

Кулик

Олександр

Сергійович

Комп’ютерна система для реалізації охоронних функцій «розумного» будинку

доц. к.т.н.

Андрєєва О.В.

Макаров

Яків

Васильович

Робот - гексапоїд

доц. к.т.н.

Киричук Ю.В.

Самусь

Сергій

Станіславович

МЕМС інтегрований перетворювач механічних коливань для мобільних пристроїв

проф. д.т.н.

Гераїмчук М.Д.

Холодьон

Владислав

Валентинович

Координатно-вимірювальна машина

доц. к.т.н.

Писарець А.В.

 

 

Наказ № 4275 – с від 20.10.2016 р.

про затвердження тем та керівників дипломних проектів

Напрям: 6.051003 Приладобудування

Спеціальність: 7.051003 06 Інформаційні технології в приладобудуванні

Кваліфікація: інженер інформаційних технологій в приладобудуванні

гр. ПІ-51с

п/п

Студенти

Тема дипломних проектів

Керівники

1.

Грицяк

Ярослав

Романович

Зсувний РІN перетворювач навантажень металургійних машин

ст. викл. Зайцев В.М.

2.

Касько

Сергій

Вікторович

Інформаційні технології визначення параметрів гармати при випробуванні

доц. к.т.н.

Нікітін О.К.

3.

Ситай

Олександр

Вікторович

Інтелектуальний вимірювальний комплекс

доц. к.т.н.

Дубінець В.І.

Завідувач кафедри ПБ                                               проф. М.Д. Гераїмчук М.Д.

 

Додаток до наказу № 4392 – с від 07.11.2016 р.

Про затвердження тем та керівників дипломних проектів

Кафедра Приладобудування

ОКР спеціаліст

Спеціальність 7.05100302 Прилади і системи точної механіки

Група ПМ-з51

П.І.Б. студента

Тема

Керівник

Глущенко  Давид Михайлович

Оптико-електронний акселерометр з комп’ютерним входом

проф. д.т.н. Безвесільна О.М.

Говорун Артем Олександрович

Система моніторингу транспорту засобами GPS

проф. д.т.н.

Гераїмчук М.Д.

Головацька Катерина Олександрівна

Система лазерних далекомірів

доц. к.т.н.

Нечай С.О.

Ковальчук Максим Олександрович

Розробка двозонного нагрівного інструменту для зварювання різнотипних полімерів

проф. д.т.н.

Гераїмчук М.Д.

5

Литвин Ігор Володимирович

Блок мікроперемикачів регулювання положення елементів салону автомобіля

ст. викл. Зайцев В.М.

6

Слінтяєва Яна

Вікторівна

Установка для повірки силовимірювальних датчиків

проф. д.т.н. Безвесільна О.М.

7

Шепелєв Євген Сергійович

Регулятор витрати рідини для технічних систем

доц. к.т.н.

Киричук Ю.В.

Завідувач кафедри ПБ                             Гераїмчук М.Д.

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Если ученый не может объяснить, чем он занимается, уборщице, моющей пол в его лаборатории, значит, он сам не понимает, чем он занимается. (Эрнест Резерфорд)

Пошук
Статистика
Members : 4760
Content : 252
Content View Hits : 3086057
Останні статті