УкраїнськаРусскийEnglish
03.12.2021
Спеціаліст з інформаційних технологій в приладобуд
262829_a_photo.jpg

Опис дисциплін, які вивчає спеціаліст з інформаційних технологій в приладобудуванні

1
Інтелектуальні прилади і системи та їх комп’ютерне проектування.pdf
Интеллектуальные приборы и системы и их компьютерное проектирование.pdf
Intellectual Devices and Systems and Computer Design
2
Інтелектуальні системи прийняття рішень.pdf
Интеллектуальные системы принятия решений.pdf
Intellectual Systems of Decision Making
3
Інформативність фізичних процесів.pdf
Информативность физических процессов.pdf
Physical Process Informativity
4
Інформаційні технології при випробуванні засобів вимірювання.pdf
Информационные технологии при испытании средств измерения.pdf
Information Technologies in Measuring Instrument Testing
5
Дипломний проект.pdf
Дипломный проект.pdf
Specialist Thesis
6
Дослідження динамічних об’єктів.pdf
Исследование динамических объектов.pdf
Investigation of Dynamic Objects
7
Комп’ютеризовані вимірювальні комплекси.pdf
Компьютеризированные измерительные комплексы.pdf
Computerised Measuring Systems
8
Комп’ютерні технології проектування приладів і систем енергозбереження.pdf
Компьютерные технологии проектирования приборов и систем энергосбережения.pdf
Computer-Aided Design of Energy Saving Devices and Systems
9
Комп’ютерне проектування приладів та апаратів.pdf
Компьютерное проектирование приборов и аппаратов.pdf
Computer-Aided Design of Instruments and Apparatus
10
Нові інформаційні та безпроводові технології в приладобудуванні.pdf
Новые информационные и беспроводные технологии в приборостроении.pdf
New Information and Wireless Technologies
11
Об’єктно-орієнтоване програмування.pdf
Объектно ориентированное программир.pdf
12
Програмні пакети практичної оптимізації.pdf
Программные пакеты практической оптимизации.pdf
Software Packages for Practical Optimization
13
Чинники успішного працевлаштування за фахом.pdf
Факторы успешного трудоустройства по специальности.pdf
Factors of Successful Professional Employment
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 Specialist in Information Technologies in Instrument Engineering
2 Специалист по информационнм технологиям в приборостроении
3 Спеціаліст з інформаційних технологій в приладобудуванні
 
Часы
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Реально то, что может быть измерено. (Макс Планк)

Поиск
Статистика
Пользователи : 4387
Статьи : 252
Просмотры материалов : 1642762
Последние статьи

 
львівська школа тестування
Французские паркетные авто Рено, запчасти на рено трафик здесь