УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 23 липня 2024
Публікації викладачів кафедри

Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2017 році у зарубіжних виданнях

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи)

Статті – 15 (всього)

1

Безвесильна О.М.,

Tkachuk A.

 

Sheffield Science and Education LTD.

England,

2017. V.15. p.53-56

2

Безвесильна О.М.,

Ткачук А.Г.,

Научно-теоретический и практический журнал.

 

Казахстан.-

№2(162)2017, с.77-82

3

Безвесильна О.М.,

Tkachuk A.

 

«Настоящи иследования и развитие.

 

Болгарія, София.

2017. Т 7. 17-25 януари, С.3-6

4

Безвесильна О.М.,

Ткачук А.Г., Свістельник С.С.

. «Стратегічні питання світової науки-2017».

Польща, Перемишль.

Т 9. 07-15 лютого, С.2-6

5

Безвесильна О.М.,

Ткачук А.Г., Хільченко Т.В.

Sheffield Science and Education LTD,

England

2017. V.15. England, p.53-56

6

Безвесильна О.М.,

Ткачук А.Г., Чепюк Л.О.

 

Експериментальні лабораторні дослідження чутливого елементу комплексу стабілізації

Sheffield Science and Education LTD,. England

V.15. ,

p.53-56

7

Безвесильна О.М.,

Korobiichuk I.,

Ilchenko A.,

Trostenyuk  Y.

Thermo-anemometric Flowmeter of Biofuels for Motor Transport

Recent Global Research and Education Technological Challenges 519 Springer International Publishing AG Springer

(Scopus))

2017, p.443-449 V.519 Springer

8

Безвесильна О.М.,

A. Tkachuk,Chepyuk,

S.Nechai,

T.Khyl-chenco

Introducing The Principle of Constructing an Aviation Gravimetric System With Any Type of Gravimeter

Східно-Європейський журнал передових технологій (Scopus)

№1/7(85),2017,с.45-56

9

Безвесильна О.М.,

Cherepanska I., Sazonov A.

Artificial Neural Network as a Basic Element of the Automated Goniometric System

Recent advanced in systems, Control and Information Technology. –

(Scopus)

P.5, 2017. - p.43-51 V.543 Springer

10

Безвесильна О.М.,

Korobiichuk I.,

Tkachuk A.,

Chilchenko T

Стаття Two-channel MEMS gravimeter for the automated aircraft gravimetric system

Recent advanced in systems, Control and Information Technology.

(Scopus)

P.5, 2017. -  p.481-487 V.543 Springer

11

Безвесильна О.М.,

Кaminski M.

Gravimeters o Aviation Gravimetric System: Classification, Comparative Analysis, Prospects.

International Publishing Switzerland Journal Advances in Intelligent Systems and Computing, (Scopus)

Vol.550, Automation – 2017, p.496-504.

12

Безвесильна О.М.,

Кaminski M

Heat Transfer in the Thermo-Anemometric Flowmeter for Biofuels

International Publishing Switzerland Journal Advances in Intelligent Systems and Computing, (Scopus)

Vol.550, Automation 2017, p.505-511.

13

Безвесильна О.М.,

Chepyuk L,

Tkachuk A,

Nechai S, ,Khylchenko T.

Analysis of Modern Gravimeters of the AviationGravimetric System

Технологічний аудит і резерви виробництва

(Copernicus)

№3/1(35), 2017, с.53-59

14

V.V.Avrutov, V.D.Geraimchuk and Xing Xiangming.

3D- Calibration for IMU of the Strapdown Inertial Navigation Systems.

MATEC Web of conferences 114, 01013(2017)  2MAE 2017.DOI:

(скопус)IEEE

10.1051/matecconf/2017114011013. рр. 1-7.

15

B.Shevchuk, M. Gerayimchuk, O. Ivakhiv, Y. Brayko.

Monitoring of the Person Physiological State

The 9 –th International Conference on Intelligent Data Acguisition and Advanced Computing Systems: Technology and  Applications 21-23 September 2017, Bucharest, Romania.  (скопус)IEEE.

 

September 2017. pp.707-711.

1

I.Gryshanova,

I.Korobko, , P.Pogrebniy

Increasing of accuracy of multipath ultrasonic flow meters by intelligent correction

Measurement Automation Monitoring.

Dec.2016, no 12, vol. 62. pp.411-416

Підручники -1, Монографії    5:

Підручники за 2017 р. (1)

1

Підручник «Наукові дослідженя в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій»

Підруч-

ник з грифом ЖДТУ

НПО «Пріоритети» з грифом МОНУ, - К, 2016. – 592 с.

592

Безвесільна Е.М.,Тимчик Г.С.

Монографії 2017р. (5 )

1

Прецизійний чутливий елемент автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи

Моно-графія з грифом ЖДТУ

НПО «Пріоритети». Київ, з грифом ЖДТУ 2017. – Київ: 208 с

208

Безвесільна Е.М.,Тимчик Г.С., Козько К.С., Чепюк Л.О.

2

Штучні нейронні мережі при вирішенні задач технологічної підготовки гнучкого виробництва

Моно-графія з грифом КПІ ім. Ігоря Сікор-ського

НПО «Пріоритети». Київ, з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського 2017. – Київ:  192с

192

Безвесільна Е.М.,Черепанська І.Ю., Созонов А.Ю.

3

Основи теорії та принципи побудови автоматизованої авіаційної гравіметричної системи з п’єзоелектричним гравіметром

Моно-графія з грифом ЖДТУ

НПО «Пріоритети». Київ, з грифом ЖДТУ 2017. Київ:  – 288 с

288

Безвесільна Е.М.,Якименко Ю.І., Ткачук А.Г.

4

Двоканальний ємнісний МЕМС гравіметр авіаційної гравіметричної системи

Моно-графія з грифом КПІ ім. Ігоря Сікор-ського

НПО «Пріоритети», Київ, з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського 2017 Київ:, 181 с.

181

Безвесільна Е.М.,Хильченко Т.В.

5

Термоанемометричний витратомір для вимірювання витрати біопалива рухомих об’єктів з використання апарату штучних нейронних мереж

Моно-графія з грифом КПІ ім. Ігоря Сікор-ського

НПО «Пріоритети», Київ, з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського 2017 Київ:, 368 с.

368

Безвесільна Е.М.

-Навчальні посібники -1. Основи проектування МЕМС перетворювачів механічних величин в електричну: навч. посіб. / М.Д. Гераїмчук, О.В. Івахів,  Т.М. Репетило –   Київ:  КПІ ім. Ігоря Сікорського,  2017. – 108 с. Електронне мережне навчальне видання.

Загальна кількість доповідей і кількість опублікованих доповідей.-44 /3.

1.Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 18), 2017/18 - 11 квітня 2017 р.-2 доп.

2. 16 Міжнародна н.-т. конференція «Приладобудування: стан і перспективи, 16-17 травня 2017 р., м. Київ, ПБФ, НТУУ ”КПІ”.-11 доповідей

3. 10 науково - практична конференція студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування» 16-17 травня 2017 р., м. Київ, ПБФ, НТУУ «КПІ» -5 доп.

4. Всеукраїнська науково-практична  on-line конференція “Технічні науки на сучасному етапі” (присвячена Дню науки) -13 доп.

5. ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення -2017 », 17-19.10. 2 М2017 р.-12 доп.

6. МНПК,. Новітні технології і методи підготовки фахівців»,19-20.10.2017 р.,-1 доп.

Міжнародні: - 3 доп.

XIII Міжнародної науково – практичної конференції «Сучасний науковий потенціал 2017», 28.02-07.03, 2017  -1 доп.

Матеріали ХIII Міжнародної наукової конф. «Стратегічні питання світової науки-2017».. 07-15 лютого,Перемишль.Польща – 1 доп.

Матеріали ХIII Міжнародної науково-практичної конф. «Настоящи изследования и развитие-2017. Т 7. 17-25 януари, София. -1 доп.

Проведено всеукраїнську НТК «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення 2017» ” м. Житомир у жовтні 2017р. та Всеукраїнську науково-практичну on-line конференцію “Технічні науки на сучасному етапі” (присвячену Дню науки ) м. Житомир у травні 2017р. – 12 доп.
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Когда молодой человек сидит в обнимку с хорошенькой девушкой, то целый час пролетает как одна минута. Но посадите его на раскаленную плиту, и минута покажется ему часом. Это и есть теория относительности. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4789
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3190107
Останні статті