УкраїнськаРусскийEnglish
Понеділок, 08 березня 2021
Меню
Розмір тексту
АвторизаціяПогода

Наша кнопка

Наша кнопка:

kaf_button

RSS
URL Каналу не зазначений.
Аспірантура

Інформація для здобувачів ступеня доктора філософії

Вступ до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що подаються для вступу до аспірантури

відділ аспірантури та докторантури: aspirantura.kpi.ua

Адреса: кiмната 247, 1 корпусу
Телефон: (044) 236-21-49
e-mail: aspirantura@kpi.ua

 
Організація підготовки докторів філософії

Вступ в аспірантуру  http://aspirantura.kpi.ua

Про вступ   http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172

Вступ до аспірантури у 2020 році

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2020 році для здобуття ступеня доктора філософії

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2020 році відбудеться

з 20 травня 2020 року по 01 липня 2020 року

з 09.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

 

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів

кафедри ___приладобудування факультету __ приладобудування від “__”__________2020  року

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі ________________________________________

по спеціальності ___ Спеціальність 151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

_________________ Спеціальність 152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

і включає наступні напрями:

1. Дослідження новітніх досягнень інформаційних технологій, комп'терних технологій проектування.

2. Дослідження новітніх досягнень комп’ютерного  проектування інтелектуальних приладів і інформаційних систем та технологій.

3. Комп’ютерно вимірювальних комплексів (систем, побудова каналів збору вимірювальної інформації, програмне керування і управління виконуючими пристроями).

4. Сучасних методів побудови програмного забезпечення приладів  та інформаційних систем, комп'ютерних технологій проектування інформаційних  інтегрованих систем.

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри ____ приладобудування

Прізвище  та ініціали аспіранта

Рік вступу до аспірантури

Тема дослідження

Науковий керівник

Макаров Я.В.

2017

Оптимізація руху робота гексалода

Киричук  Ю.В.

Аксютенко І.С.

2017

Розробка і дослідження безпроводового сенсорного вузла із гібридною системою живлення

Гераїмчук М.Д.

Вступникам до аспірантури у 2019 році на 2019/2020 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

п/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1.Підвищення точності стабілізації озброєння.

2.  Підвищення точності системи керування інерціальної навігаційної системи.

3.  Дослідження чутливих елементів параметрів біологічного рухомого об'єкта.

4.  П'єзоелектронний чутливий елемент стабілізатора озброєння рухомого об'єкта.

5.  Вібраційний чутливий елемент стабілізатора озброєння.

6.  Ємнісний МЕМС чутливий елемент стабілізатора озброєння.

Розробити, дослідити і оптимизувати

Безвесільна О.М.

2.

Безпроводна система контролю параметрів рухомих обєктів

Розробити, дослідити і оптимизувати

Гераїмчук М.Д.

3.

Система вимірювання витрат

Розробити, дослідити і оптимизувати

Коробко І.В.

4.

Підвищення точності системи керування рухом крокуючого робота.

Оптимізація руху кінцівок крокуючого робота.

Підвищення точності системи керування рухом підводного робота типу риба.

Розробити, дослідити і оптимизувати

Киричук Ю.В.

5.

Система дозування

Розробити, дослідити і оптимизувати

Нікітін О.К.

6.

Оптична система контролю параметрів

Розробити, дослідити і оптимизувати

Нечай С.О.

7.

Інтелектуальна вимірювальна система

Розробити, дослідити і оптимизувати

Дубінець В.І.

8.

Робототехнічна система контролю параметрів

Розробити, дослідити і оптимизувати

Літвіненко П.Л.

9

Інтелектуальна система контролю параметрів умного будинку

Розробити, дослідити і оптимизувати

Андреева Е.В.

 

Информация для соискателей степени доктора философии

Поступление в аспирантуру.

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, которые получили высшее образование степени магистра (специалиста). К вступительных испытаний допускаются лица, своевременно подавшие все необходимые для поступления документы согласно правилам приема в Университет. Приемная комиссия может отказать лицу в допуске к прохождению вступительных испытаний в аспирантуру исключительно в связи с непредставлением в установленный срок документов, определенных правилами приема.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых для поступления в аспирантуру

отдел аспирантуры и докторантуры: aspirantura.kpi.ua

Адрес: комната 247, 1 корпуса

Телефон: (044) 236-21-49

e-mail: aspirantura@kpi.ua

Организация подготовки докторов философии
Вступление в аспирантуру http://aspirantura.kpi.ua
О вступлении http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172
Поступление в аспирантуру в 2020 году
Приложение к Правилам приема в Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» в 2020 году 
для получения степени доктора философии
 
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИЕМА В АСПИРАНТУРУ

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, которые получили высшее образование степени магистра (специалиста). К вступительных испытаний допускаются лица, своевременно подавшие все необходимые для поступления документы согласно правилам приема в Университет. Приемная комиссия может отказать лицу в допуске к прохождению вступительных испытаний в аспирантуру исключительно в связи с непредставлением в установленный срок документов, определенных правилами приема.

Прием документов на конкурс в аспирантуру в 2020 году состоится с 20 мая 2020 по 1 июля 2020 с 09.00 до 10.00 и с 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

 

 


Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Науки делятся на естественные, неестественные и противоестественные. (Лев Давыдович Ланда)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4035
Зміст : 250
Переглянути хіти змісту : 1225368
Останні статті