УкраїнськаРусскийEnglish
Неділя, 21 січня 2018
Дисципліни
Спеціальність / Speciality 151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
151. Automation and Computer-integrated Technologies
Спеціалізація / Specialization Комп'ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки
Computer-integrated Technologies for Precision Mechanics Instruments

План освітнього процесу БАКАЛАВР / Plan of Educational process Навчальний план (pdf, xls)

Освітній ступінь/Level БАКАЛАВР
Bachelor
Кваліфікація  / Qualification 3121 Фахівець з інформаційних технологій
Information Technology Associate Professional
Строк навчання/Study duration 3 роки 10 місяців 3 year 10 months

План освітнього процесу МАГІСТР за освітньо-професійною програмою підготовки / Plan of Educational process Навчальний план (pdf, xls)

Освітній ступінь/Level МАГІСТР за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки
Master Profile program Educational and Professional
Кваліфікація  / Qualification 2131.2  Інженер з комп'ютерних систем
Computer Systems Engineer
Строк навчання/Study duration 1 рік 4 місяці 1 year 4 months

План освітнього процесу МАГІСТР за освітньо-науковою  програмою підготовки / Plan of Educational process Навчальний план (pdf, xls)

Освітній ступінь/Level МАГІСТР за освітньо-науковою  програмою магістерської підготовки
Master Profile program Educational and Scientific
Кваліфікація  / Qualification 2131.2 Інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики Research Engineer in Computer-aided Systems Engineering and Automatics
Строк навчання/Study duration 1 рік 9 місяців 1 year 9 months

Спеціальність / Speciality 152.Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка
152.Metrology, Informative and Measuring Equipment
Спеціалізація / Specialization Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механіки Information Technology and Measuring Systems for Precision Mechanics

План освітнього процесу БАКАЛАВР / Plan of Educational process Навчальний план (pdf, xls)

Освітній ступінь/Level БАКАЛАВР
Bachelor
Кваліфікація  / Qualification 3119  фахівець з інформаційно-вимірювальної техніки Information Measuring Technologies Technician
Строк навчання/Study duration 3 роки 10 місяців 3 year 10 months

План освітнього процесу МАГІСТР за освітньо-професійною програмою підготовки / Plan of Educational process Навчальний план (pdf, xls)

Освітній ступінь/Level МАГІСТР за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки
Master Profile program Educational and Professional
Кваліфікація  / Qualification Інженер з розроблення, налагодження й випробувань
Engineer for Design, Debugging and Testing
Строк навчання/Study duration 1 рік 4 місяці 1 year 4 months

План освітнього процесу МАГІСТР за освітньо-науковою  програмою підготовки / Plan of Educational process Навчальний план (pdf, xls)

Освітній ступінь/Level МАГІСТР за освітньо-науковою  програмою магістерської підготовки
Master Profile program Educational and Scientific
Кваліфікація  / Qualification 2419.2 –  Інженер-дослідник
Research Engineer
Строк навчання/Study duration 1 рік 9 місяців 1 year 9 months

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2017/2018 навчальний рік підготовки доктора філософії (pdf, xls)

Годинник
Цитата
Большинство фундаментальных идей науки существенно просты и, как правило, могут быть выражены на языке, понятном всем. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Користувачі : 868
Зміст : 205
Переглянути хіти змісту : 240372
Останні статті