УкраїнськаРусскийEnglish
Середа, 17 липня 2024
Писарець Анна Валеріївна

Писарець Анна Валеріївна

Писарець Анна Валеріївна – кандидат технічних наук, викладач. Має 36 наукових праць, з них 11 статей у журналах, які затверджені ВАК України як фахові, та в матеріалах 22 конференцій, 3 патенти України.

Народилась в 1977 році.

2000 р. - закінчила НТУУ КПІ, кафедру Приладобудування;

2000 – 2003 рр. навчається у аспірантурі НТУУ КПІ;

2003 р. – по теперішній час – працює викладачем на кафедрі Приладобудування;

2010 – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Прилади та методи вимірювання механічних величин";

Науковий напрямок: Вимірювання витрати і кількості паливно-енергетичних ресурсів та води.

Перелік дисциплін, що викладає:

  • Теорія автоматичного керування;
  • Сучасна теорія управління.

Науково-організаційна та громадська робота:

  • Куратор групи ПМ-02;
  • Відповідальний секретар факультетського журналу Вісник НТУУ КПІ. Серія приладобудування.

Основні наукові праці:

1. Коробко І.В., Писарець А.В. Дослідження рівняння руху первинного перетворювача швидкісних засобів вимірювання витрат енергоносіїв //Вестник НТУУ “КПИ”. Серия машиностроение. - 2002. - Вып. 42, Т. 2. - С. 42 – 45.
В статті розглянуто рівняння руху чутливого елемента первинного перетворювача витрат швидкісного типу, проведено дослідження найбільш важливих його складових: рушійного моменту від потоку вимірюваного середовища та моменту інерції чутливого елемента, проаналізовано їх взаємозв’язок з параметрами вимірюваного середовища.

2. Коробко І.В., Писарець А.В. Сучасні методи вимірювання кількості газу //Технологические системы. Серия: научные разработки и результаты исследований. - 2002. - № 2 (13). - Вып. 1. - С. 118 – 123.
У статті наведено сучасні методи вимірювання кількості газу, розглянуто їх недоліки та переваги.

3. Коробко І.В., Писарець А.В. Тахометричні засоби вимірювання витрат енергетичних ресурсів //Вісник НТУУ “КПІ”. Серія приладобудування. - 2002. - Вип. 24. - С. 5 – 10.
В статті розглянуто класифікацію тахометричних первинних перетворювачів витрат та проведений їх порівнювальний аналіз.

4. Коробко І.В., Писарець А.В. Дослідження роботи швидкісних засобів вимірювання витрат рідин з розвантаженим ротором //Вісник НТУУ “КПІ”. Серія приладобудування. - 2003. - Вип. 25. - С. 89 – 94.
В статті розглянуто основи побудови математичної моделі швидкісних турбінних засобів вимірювання витрат енергоносіїв з розвантаженим ротором.

5. Коробко І.В., Писарець А.В., Кузьменко П.К., Воропаєва Н.В. Стан і перспективи застосування приладів комерційного обліку енергетичних ресурсів //Вісник НТУУ “КПІ”. Серія приладобудування. - 2003. - Вип. 26. - С. 53 – 59.
У статті розглядається проблема перевитрат і економічного використання енергетичних ресурсів. Виходячи з досвіду експлуатації, розкрито труднощі застосування існуючих методів та приладів, запропоновані ідеї щодо їх усунення або зменшення.

6. Коробко І.В., Писарець А.В. Дослідження моменту в’язкого тертя в швидкісних турбінних перетворювачах витрат //Вестник НТУУ “КПИ”. Серия машиностроение. - 2003. - Вып. 44. - С. 233 – 235.
В статті розглянуто методику визначення моменту в’язкого тертя, що діє на чутливий елемент турбінного первинного перетворювача витрат.

7. Писарець А.В., Коробко І.В. Визначення врівноважуючої сили турбінного витратоміра із гідродинамічним врівноваженням ротора // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. - 2004. - № 4. - С. 115–120.
В статті розглянуто методику визначення сил, що врівноважують чутливий елемент турбінного первинного перетворювача витрат з гідродинамічним врівноваженням ротора.

8. Писарець А.В., Коробко І.В. Визначення осьового зусилля в турбінному первинному перетворювачі витрат з гідродинамічним врівноваженням ротора //Вібрації в техніці та технологіях. - 2005. - № 2 (40). - С. 67 – 70.
В статті розглянуто методику визначення осьового зусилля, що діє на чутливий елемент турбінного первинного перетворювача витрат з гідродинамічним врівноваженням ротора.

9. Писарець А.В. Аналіз сучасного стану вихрових засобів вимірювання кількості речовини. Сб. тр. международной научно-техн. конф. «Приборостроение - 2001», Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту. - 2001. - С. 53 – 56.
В статті наведено класифікацію вихрових витратомірів та принцип дії кожної групи, аналізуються їх переваги. Розглядаються перспективи подальшого розвитку вихрових вимірювальних приладів.

10. Коробко І.В., Писарець А.В. Турбинные преобразователи расхода с уравновешенным ротором // Промышленная теплотехника. - 2006. - №4. - С. 84 - 89.
В статті розглянуто особливості побудови математичної моделі турбінних перетворювачів витрат енергоносіїв з врівноваженим ротором.

11. Коробко І.В., Писарець А.В. Визначення критеріїв оптимізації та проектних параметрів турбінних перетворювачів витрат // Вісник ЖДТУ/ Технічні науки. - 2006. - №2 (37). - С. 99 -104.
В статті обґрунтовано необхідність оптимізації параметрів турбінних перетворювачів витрат рідин для отримання приладів з підвищеною точністю, сформульовано критерії оптимізації, визначено граничні значення проектних параметрів.

12. Пат. на корисну модель № 3416 Україна, МПК (2004) G 01 F 1/10. Турбінний витратомір / І.В. Коробко, А.В. Писарець, П.К. Кузьменко. - u2004021392. - Заявл. 26.02.04. - Опубл. 15.11.2004. - Бюл. № 11. – 3 с.

13. Пат. на корисну модель № 9257 Україна, МПК (2005) G 01 F 1/10. Лічильник рідини / І.В. Коробко, А.В. Писарець, П.К. Кузьменко. - u20050197. - Заявл. 03.03.05. - Опубл. 15.09.2005. - Бюл. № 9. – 3 с.

14. Пат. на корисну модель № 10378 Україна, МПК (2005) G 01 D 4/00. Лічильник тарифний / І.В. Коробко, А.В. Писарець, П.К. Кузьменко. - u200503733. - Заявл. 19.04.05. - Опубл. 15.11.2005. - Бюл. № 11. – 3 с.

Електронна адреса викладача: a.pysarets@kpi.ua

Особиста сторiнка викладача intellect.kaf-pb.kpi.ua/profile/pav100

Rehau прайс www.plastika-okon.ru продажа пластиковых окон в москве.
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Когда молодой человек сидит в обнимку с хорошенькой девушкой, то целый час пролетает как одна минута. Но посадите его на раскаленную плиту, и минута покажется ему часом. Это и есть теория относительности. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4785
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3177208
Останні статті