УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 23 липня 2024
Освітні компоненти

Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою:
Спеціальність151.Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Спеціалізація: Комп'ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки

  • Комп’ютерне проектування приладів і комп’ютерно-інтегрованих систем (пакети CAD,CAM,CAE тощо);
  • Розробка приладів, виконавчих елементів і комп’ютерно-інтегрованих систем точної механіки за новітніми інформаційними технологіями;
  • Мікропроцесорна техніка (розробка інтелектуальних приладів і комп'ютерно-інтегрованих систем);
  • Комп’ютерно-інтегровані системи, комп’ютерно вимірювальні комплекси (діагностика приладів і систем, побудова каналів збору вимірювальної інформації, програмне керування і управління виконуючими пристроями, та об’єктами);
  • Новітні інформаційні технології і пакети(AutoCAD, MathCAD, MathLab, CATIA, КOMПAC-3D, Solid Vork тощо); Розробка приладів, виконавчих елементів і систем точної механіки за новітніми інформаційними технологіями; Сучасні методи побудови програмного забезпечення приладів та інформаційно-вимірювальних систем
Спеціальність152. Метрологія та інформаційно-вимріювальна техніка Спеціалізація: Інформаційні  технології та вимірювальні системи точної механіки
  • Комп’ютерне проектування інтелектуальних приладів і інформаційно-вимірювальних систем і технологій (пакети CAD,CAM,CAE тощо);
  • Новітні інформаційні технології і пакети(AutoCAD, MathCAD, MathLab, CATIA, КOMПAC- 3D, Solid Vork тощо); Розробка інформаційно-вимірювальних систем, приладів і систем точної механіки за новітніми інформаційними технологіями; Розробка новітніх інформаційно-вимірювальних систем та технологій точної механіки;
  • Мікро процесорна техніка (розробка інтелектуальних приладів та інформаційно-вимірювальних систем різного призначення);
  • Комп’ютерно вимірювальні комплекси (діагностика приладів і систем, побудова каналів збору вимірювальної інформації, програмне керування і управління виконуючими пристроями);
  • Сучасні методи побудови програмного забезпечення приладів та інформаційно-вимірювальних систем.

Програми навчання кафедри спрямовані на вивчення майбутніми фахівцями новітніх досягнень інформаційних технологій, комп'ютерних технологій проектування (CAD, CAE, САМ) і комп'ютерних систем. Ви будете знати, як впроваджуються новітні комп’ютерні технології на виробництві, вільно оперувати всіма потрібними програмами й розробляти надсучасні підходи до оптимізації точної української промисловості. Програми навчання спеціалізації направлені на вивчення майбутніми фахівцями новітніх досягнень інформаційних технологій, комп'ютерних технологій проектування (CAD,CAE,CAM) і комп'ютерних систем та прикладних інформаційних технологій.

 

В теперішній час кафедра, проводить підготовку спеціалістів по освітнім програмам за наступними спеціальностями і спеціалізаціями.

Кафедра готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії за двома спеціальностями:

151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація: Комп'ютерно-інтегровані технології проектування
приладів

152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація: Інформаційні та вимірювальні технології в приладобудуванні

Спеціальність

151.Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність

152.Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація

Комп'ютерно-інтегровані технології проектування приладів

Спеціалізація Інформаційні та вимірювальні технології в приладобудуванні

І рівень навчання: бакалавр

Після успішного захисту дипломного проекту ОКР «бакалавр» випускнику кафедри привласнюється кваліфікація:

Фахівець з інформаційних технологій

Фахівець з інформаційно-вимірювальної техніки

ІІ рівень навчання: магістратура

Після успішного захисту магістерської дисертації випускнику кафедри привласнюється кваліфікація:

освітньо-професійна програма підготовки

освітньо-наукова програма підготовки

освітньо-професійна програма підготовки

освітньо-наукова програма підготовки

Інженер з комп’ю-терних систем

Інженер-дослідник з комп’ютеризо-ваних систем та автоматики

Інженер з розроблення, налагодження й випробувань

Інженер-дослідник

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Каждая положительная ценность имеет свою стоимость в отрицательном выражении... Гений Эйнштейна ведет к Хиросиме. (Пабло Пикассо)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4789
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3190107
Останні статті