УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 23 липня 2024

Технологія розробки програмного забезпечення

 

Викладач: _____к.т.н., доцент_Згуровська Людмила Петрівна____

 

Технологія розробки програмного забезпечення-1

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Технологія розробки програмного забезпечення-1

 

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів ECTS – _3,5_

Статус навчальної дисципліни І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  І.2.Навчальні дисципліни базової   підготовки)

Спеціалізація (назва ) __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання

Семестр __3_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____72_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _4_

самостійної роботи студента – _1,8_

Самостійна робота___33__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_3

Технологія розробки програмного забезпечення-2

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Технологія розробки програмного забезпечення-2

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитівECTS – _3,5_

Статус навчальної дисципліни

(І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  І.2.Навчальні дисципліни базової   підготовки)

Спеціалізація (назва ) __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання

Семестр __4_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

 

Загальна кількість  ____72_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _4_

самостійної роботи студента – _1,8__

Самостійна робота___33__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_4

Рекомендована література

Базова

1.  Гамма Э., Хелмс Р., Джонсон Р. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. СПб. : Питер, 2016.- 366.

2.  Хортон А. Visual C++ 2010 полный курс. - М.,СПб.,Киев: Диалентика., 2011. – 1216 с.

3. Гриффирс Д., Гриффитс Д. Изучаем программирование на С. -М.: ЭКСМО, 2013.- 624с.

4. Литвиненко Н.А.Технология программирования  на С++. Учебное пособие. - СПб.: БХВ – Петербург,  2005. – 275 с.

5. Майер Р. Android 2. Программирование приложений для  планшетных комп‛юте- ров и смартфонов. -М.: ЭКСМО. 2011.- 672с.

6. Пахомов Б. С/С++ и MS Visual C++ 2010 для начинающих. -СПб.:БХВ – Петербург, 2011. -716 с.

7. Шпак З.Я. Програмування мовою С.  -Львів.: Оріяна-Нова, 2006. – 427 с.

8. Срауструп Б.Программирование: принципы и практика использования С++. Научно-популярное издание. - М. : ООО  И.Д. Вильямс, 2011. – 1248 с.

9. Срауструп Б. Язык программирования С++. Специальное издание. - М. : Бином, 2011. – 1136 с.

10.  Прата С., Язык программирования С++. Лекции и упражнения. - М.:  ООО  И.Д. Вильямс, 2012. – 1248 с.

 

Допоміжна література

1.    Буч Г. И др. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами   приложений на С++. СПб.: БХВ – Петербург, 2010. -1077 с.

2.        Абельсон Х., Сассман Д. Структура и интерпретация. Издательство: Добросвет. 2006. - 608с.

3.      Магда Ю.С.Программирование и отладка C/C++ приложений для микроконтроллеров ARM. Издательство: ДМК Пресс. 2012.- 170 с.

4. Буч Г. И др. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++. БХВ – Петербург. 2010. -1077 с.

5. Абельсон Х., Сассман Д. Структура и интерпретация. Издательство: Добросвет. 2006.- 608 с.

6. Магда Ю.С.Программирование и отладка C/C++ приложений для микроконтроллеров ARM. Издательство: ДМК Пресс. 2012.- 170 с.

 

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Наука политика - вещь намного более сложная, чем наука физика. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4789
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3190156
Останні статті