УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 23 липня 2024

Основи конструювання

 

Викладач: _____к.т.н., доцент_Нечай Сергій Олексійович

Основи конструювання -1

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Основи конструювання -1

 

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитівECTS – _5,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.1.Навчальні дисципліни професійної та практичнгої  підготовки)

Спеціалізація (назва ) __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання 4

Семестр __4_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

 

Загальна кількість  ____144_год.

Лекції __72_ год.

Практичні (семінарські) _72_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _8_

самостійної роботи студента – _1,2__

Самостійна робота___21__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_4

Основи конструювання -2. Курсовий проект

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Основи конструювання -2. Курсовий проект

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів

ECTS – _1,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.1.Навчальні дисципліни професійної та практичнгої  підготовки)

Спеціалізація (назва ) __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання

Семестр __4_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____0_год.

Лекції ___ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _0_

самостійної роботи студента – _2,5__

Самостійна робота

___45__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
«Почему?» – можно назвать матерью всех наук. (Артур Шопенгауэр)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4789
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3190024
Останні статті