УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 23 липня 2024

Теорія та проектування засобів вимірювання -1. Основи теорії вимірювальних приладів для студентів

Викладач: _____старший викладач_Зайцев Віктор Миколайович


1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Теорія та проектування засобів вимірювання -1. Основи теорії вимірювальних приладів

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів

ECTS – _3,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.1.Навчальні дисципліни професійної та практичної  підготовки)

освітня програма: __Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаДКР(

Семестр __6_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

 

Загальна кількість  ____72_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _36_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _4_

самостійної роботи студента – _1,8__

Самостійна робота___33__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_Залік

Теорія та проектування вимірювальних приладів -2. Основи проектування засобів вимірювання

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

(шифр і назва)

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Теорія та проектування вимірювальних приладів -2. Основи проектування засобів вимірювання

 

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

 

Кількість кредитів

ECTS – _5,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  ІІ.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу)

Спеціалізація (назва ) __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки_

 

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання 7

(вид)

Рік підготовки: _2017_ -й

Семестр __7_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

 

Загальна кількість  ____72_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _4_

 

самостійної роботи студента – _5,2__

Самостійна робота

___93__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:

_7

Теорія та проектування вимірювальних приладів -3. Курсова робота

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

(шифр і назва)

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Теорія та проектування вимірювальних приладів -3. Курсова робота

 

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

 

Кількість кредитів

ECTS – _1_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  ІІ.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу)

Спеціалізація (назва ) __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки_

 

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання 7

(вид)

Рік підготовки: _2017_ -й

Семестр __7_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

 

Загальна кількість  ____0_год.

Лекції ___ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _0_

 

самостійної роботи студента – _1,7__

Самостійна робота

___30__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:

_

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
«Почему?» – можно назвать матерью всех наук. (Артур Шопенгауэр)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4789
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3190024
Останні статті