УкраїнськаРусскийEnglish
Неділя, 25 лютого 2018
Кафедра Приладобудування


Інформація сайту

Інформаційне  наповнення сайту кафедри приладобудування ПРИЛАДОБУДВНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НТУУ « КПІ ім.Ігоря Сікорского»

Сайт кафедри ПРИЛАДОБУДУВАННЯ дозволяє створення цілісного позитивного іміджу Кафедри, як підрозділу Університету, здатного конкурувати на міжнародному ринку освітніх та наукових послуг;

– вирішення освітніх і науково-інноваційних задач Кафедри ПРИЛАДОБУДУВАННЯ і Університету з використанням сучасних технологій;

– об'єктивне та оперативне інформування викладачів, співробітників,студентів, аспірантів, докторантів, випускників, абітурієнтів, ділових партнерів та інших зацікавлених осіб про різні аспекти життя та діяльності КафедриПРИЛАДОБУДУВАННЯ.

На Сайті розміщена офіційна інформація про основні сфери діяльності Кафедри ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ПРИЛАДОБУДВНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НТУУ « КПІ ім.Ігоря Сікорського» (освітня, наукова, інноваційна, міжнародна, виховна, громадська), про події, новини, співробітників кафедри, яка проводить підготовку спеціалістів за наступними спеціальностями і спеціалізаціями.

Кафедра готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії за двома спеціальностями:

151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація: Комп'ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки

152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація: Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механік

спеціальність 151.Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

спеціальність 152.Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація Комп'ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки

Спеціалізація Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механіки

І рівень навчання: бакалавр  Після успішного захисту дипломного проекту ОКР «бакалавр» випускнику кафедри привласнюється кваліфікація:

Фахівець з інформаційних технологій

Фахівець з інформаційно-вимірювальної техніки

ІІ рівень навчання: магістратура Після успішного захисту магістерської дисертації випускнику кафедри привласнюється кваліфікація:

освітньо-професійна програма підготовки

освітньо-наукова програма підготовки

освітньо-професійна програма підготовки

освітньо-наукова програма підготовки

Інженер з комп’ютерних систем

Інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики

Інженер з розроблення, налагодження й випробувань

Інженер-дослідник

Спеціальність 151.Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціфлізація: Комп'ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки

  • Комп’ютерне  проектування приладів і комп’ютерно інтегрованих систем (пакети CAD,CAM,CAE тощо);
  • Розробка приладів, виконавчих елементів і комп’ютерно інтегрованих систем точної механіки за новітніми інформаційними технологіями;
  • Мікро процесорна техніка (розробка інтелектуальних приладів і комп'ютерно-інтегрованих систем);
  • Комп’ютерно-інтегровані системи, комп’ютерно вимірювальні комплекси (діагностика приладів і систем, побудова каналів збору вимірювальної інформації, програмне керування і управління виконуючими пристроями, та об’єктами);
  • Новітні інформаційні технології і пакети(AutoCAD, MathCAD,  MathLab, CATIA, КOMПAC-3D, Solid Vork тощо); Розробка приладів, виконавчих елементів і систем точної механіки за новітніми інформаційними технологіями; Сучасні методи побудови програмного забезпечення приладів  та інформаційно-вимірювальних систем.

Ви будете знати, як впроваджуються новітні комп’ютерні технології на виробництві, вільно оперувати всіма потрібними програмами й розробляти надсучасні підходи до оптимізації точної української промисловості. Програми навчання спеціалізації направлені на вивчення майбутніми фахівцями новітніх досягнень інформаційних технологій,комп'терних технологій проектування (CAD,CAE,CAM) і комп'ютерних систем та прикладних інформаційних технологій.

Спеціальність 152.Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціфлізація: Спеціалізація Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механіки

  • Комп’ютерне  проектування інтелектуальних приладів і інформаційно-вимірювальних систем і технологій (пакети CAD,CAM,CAE тощо);
  • Новітні інформаційні технології і пакети(AutoCAD, MathCAD,  MathLab, CATIA, КOMПAC- 3D, Solid Vork тощо); Розробка інформаційно-вимірювальних систем, приладів і систем точної механіки за новітніми інформаційними технологіями; Розробка новітніх інформаційно-вимірювальних систем та технологій точної механіки;
  • Мікро процесорна техніка (розробка інтелектуальних приладів та  інформаційно-вимірювальних систем різного призначення);
  • Комп’ютерно вимірювальні комплекси (діагностика приладів і систем, побудова каналів збору вимірювальної інформації, програмне керування і управління виконуючими пристроями);

Сучасні методи побудови програмного забезпечення приладів  та інформаційно-вимірювальних систем.

 

 
Ліцензійний обсяг на прийом студентів

Кафедра ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ПРИЛАДОБУДІВНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НТУУ « КПІ ім.Ігоря Сікорского» має ліцензію на провадження освітньої діяльності, яка зобов’язує забезпечувати відкритий доступ до такої інформації та документів:

Ліцензійний обсяг на прийом студентів на 5 курс за дерзамовленням:

Ліцензовані обсяги-денна форма

Ліцензовані обсяги-заочна форма

Галузь знань

Код і назва спеціальності, назва спеціалізації

ОКР спец.

ОС маг.

ОКР спец.

ОС маг.

15 Автоматизація та
приладобудування

151.Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Комп'ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки

20

10

15

5

152.Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механіки

20

10

15

5

 

 
« ПочатокПопередня12345НаступнаКінець »

Сторінка 3 з 5
Годинник
Цитата
Процесс научных открытий - это, в сущности, непрерывное бегство от чудес. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Користувачі : 892
Зміст : 209
Переглянути хіти змісту : 261904
Останні статті