УкраїнськаРусскийEnglish
П'ятниця, 21 червня 2024

Компютерна графіка і дизайн

 

Викладач: _____д.т.н., професор_Киричук Юрій Володимирович____

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Компютерна графіка і дизайн

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів

ECTS – _4_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.1.Навчальні дисципліни професійної та практичної  підготовки)

освітня програма: __Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаРГР

Семестр __5_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____36_год.

Лекції __18_ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _2_

самостійної роботи студента – _4,7__

Самостійна робота___84__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_ЕкзаменМета та завдання навчальної дисципліни


Мета навчальної дисципліни.

Курс " Комп'ютерна графіка та дизайн " є одною з спеціальних дисциплін, що вивчаються студентами фаху "Приладобудування".

Курс має на меті дати студентам знання, за методикою конструювання типових деталей і механізмів приладів на базі системи SolidWorks, дати основні принципи їхнього тривимірного представлення на ЕОМ.

Під час вивчення курсу студенти, використовуючи знання, отримані на курсах „Інженерна графіка”, прищеплюються уміння і навички проводити інженерний аналіз елементів і механізмів, правильно вибирати матеріали, встановлювати точність і якість поверхні, складати деталі в вузли застосовуючи необхідний програмний апарат і обчислювальну техніку.

 

Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студентів після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання за принципом роботи й устрою механізмів приладів, по основних положеннях їхньої теорії розрахунку и конструювання.

уміння і навички проводити інженерний аналіз елементів і механізмів, правильно вибирати матеріали, встановлювати точність і якість поверхні, складати деталі в вузли застосовуючи необхідний програмний апарат і обчислювальну техніку.

досвід використання методів  інженерного аналізу елементів і механізмів, оформлення супровідної документації  для створеної бази даних.

 

Основна література

1. Тику Ш. Эффективная работа: SolidWorks 2005.-СПб.:Питер, 2006.-816с.

2. Тику Ш. Эффективная работа: SolidWorks 2004.-СПб.:Питер, 2005.-768с.

3. В.П. Прохоренко. SolidWorks. Практическое руководство. –М.:ООО «Бином-Пресс», 2004 г.-448с.

4. Собачкин А., Харитонович А., Андрей Алямовский, Евгений Одинцов, Николай Пономарев. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике (с CD-ROM) BHV-Санкт-Петербург · 2005 г.-398с.

5. Прерис А. М. Solidworks 2005/2006. Учебный курс Питер 2006 г.-273с.

6. Наталья Дударева, Сергей Загайко. Solidworks 2006. Самоучитель (с CD- ROM) BHV · 2006 г.-253 с.

Вложения:
ФайлОпис
Скачать этот файл (PCO dif.zal_den.doc)PCO  
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Полезно поразмыслить над ошибками, сделанными великими умами, поскольку они часто имели серьезное основание, чтобы их сделать. (Луи де Бройль)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4772
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3133101
Останні статті