УкраїнськаРусскийEnglish
Четвер, 20 червня 2024
Магістр проф 151.Автоматизац.та комп-інтегров.техн

План освітнього процесу / Plan of Educational process

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ

Магістр за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки

151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Subjects

Master Educational and Professional

151. Automation and Computer-integrated Technologies

Кількість кредитів ЕСТS / ECTS Credits

Загальний обсяг, год / Total Number of hours

І.ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

І. GENERAL TRAINING

 

І.1. Навчальні дисципліни  базової  підготовки

І.1. Basic training (major courses)

1/І

Патентознавство та інтелектуальна власність

Patenting and Intellectual Property

3

90

2/І

Сучасна теорія управління
Сучасна теорія управління - 1: Методи дослідження лінеаризованих систем
Сучасна теорія управління - 2: Аналіз лінеаризованих систем керування

Modern Control Theory
Modern Control Theory - 1: Methods of studying linearized systems
Modern Control Theory - 2: Analysis of linearized control systems

8

240

 

Разом за п.1.1

total number of  part I.1

11

330

 

І.2.Навчальні дисципліни базової  підготовки  (за вибором студентів)

І.2. Basic training  (optional courses)

1/ІІ

Практикум з іншомовного професійного спілкування
Практикум з іншомовного професійного  спілкування - 1. Іншомовне наукового  спілкування

Workshop on Scientific Communication in Foreign Language
Workshop on Scientific Communication in Foreign Language -1. Foreign Language Scientific Communication.

3

90

2/ІІ

Розробка стартап-проектів

Startup project development

3

90

3/ІІ

Основи сталого розвитку суспільства

Fundamentals of Sustainable Development

2

60

 

Разом за п.1.2

total number of  part І.3

8

240

 

І.3.Дослідницький (науковий) компонент (за вибором студентів)

І.3. Science Research  (optional courses)

 

Наукова робота за темою магістерської дисертації

Scientific Work on the Topic of Master's Thesis

4

120

1/ІІІ

1. Основи наукових досліджень

1. Basics of the scientific research.

2

60

2/ІІІ

2. Науково-дослідна робота над темою магістерської дисертації

2. Scientific research work on the  master's thesis  theme.

2

60

3/ІІІ

Науково-дослідна практика
Переддипломна практика

Scientific and Research Practice
Pre-diploma Practice

14

420

4/ІІІ

Виконання та захист магістерської дисертації
Дипломне проектування

Master's Thesis Implementation
Diploma Project

16

480

 

Разом за п.1.3

total number of  part І.3

34

1020

 

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ  ПІДГОТОВКИ :

TOTAL IN GENERAL TRAINING

53

1590

ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ІІ. VOCATIONAL TRAINING

 

ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки

ІІ.1. Vocational and practical training (major courses)

1/с

Комп'ютерні технології прийняття рішень
Комп'ютерні технології прийняття рішень-1: Комп'ютерні технології інженерних рішень
Комп'ютерні технології прийняття рішень-2: Комп'ютерний аналіз при проектуванні

Computer technologies in decision - making
Computer technologies in decision - making 1: Computer technologies for engineering analysis.
Computer technology in decision - making-2: Practical optimization methods.

7,5

225

2/с

Інформативність фізичних процесів
Інформативність фізичних процесів-1
Інформативність фізичних процесів-2: Курсова робота

Physical Process Informativity
Інформативність фізичних процесів-1
Інформативність фізичних процесів-2: Курсова робота

4,5

135

3/с

Основи мікро- та нанотехнологій

Fundamentals of Micro- and Nanotechnologies.

4,5

135

4/с

Об'єктно-орієнтоване програмування
Об'єктно-орієнтоване програмування-1: Середовище візуального програмування Visual Studio
Об'єктно-орієнтоване програмування-2: Середовище MatLAB

Object-Oriented Programming
Object-Oriented Programming - 1: Visual programming environment Visual Studio
Object-Oriented Programming-2: Mat Lab environment.

5,5

165

 

Разом за п.2.1

total number of part ІІ.1

22

660

 

ІІ.2.Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором студентів)

ІІ.2. Vocational and practical training (optional courses)

1/св

Основи інженерного експерименту

Fundamentals of Engineering Experiment

3

90

2/св

Комп'ютерно-інтегровані системи точної механіки

Computer-integrated systems of precise mechanics.

3,5

105

3/св

Інтелектуальні комп'ютерно-інтегровані засоби контролю та вимірювання

Intelligent computer-integrated means of control and measurement .

3,5

105

4/св

Інформаційні системи у промисловості та енергозбереженні
Інформаційні системи у промисловості та енергозбереженні-1
Інформаційні системи у промисловості та енергозбереженні-2. Курсова робота

Information systems for industry and energy saving
Information systems for industry and energy saving-1
Information systems for industry and energy saving field-2: Course work.

5

150

 

Разом за п.2.2

total number of part ІІ.2

15

450

 

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

TOTAL IN VOCATIONAL TRAINING

37

1110

Загальна кількість

TOTAL

90,0

2700,0

 

Цивільний захист

1

30

Фільтрувати за назвою     Показати # 
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
«Почему?» – можно назвать матерью всех наук. (Артур Шопенгауэр)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4772
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3132090
Останні статті