УкраїнськаРусскийEnglish
Четвер, 30 листопада 2023
Магістр наук 151.Автоматизац.та комп-інтегров.техн

План освітнього процесу / Plan of Educational process

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Магістр за освітньо-науковою  програмою магістерської підготовки

151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Subjects

Master Educational and Scientific

151. Automation and Computer-integrated Technologies

Кількість кредитів ЕСТS / ECTS Credits

Загальний обсяг, год / Total Number of hours

І.ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

І. GENERAL TRAINING

 

І.1. Навчальні дисципліни  базової  підготовки

І.1. Basic training (major courses)

1/І

Патентознавство та інтелектуальна власність

Patenting and Intellectual Property

3

90

2/І

Сучасна теорія управління
Сучасна теорія управління - 1: Методи дослідження лінеаризованих систем
Сучасна теорія управління - 2: Аналіз лінеаризованих систем керування

Modern Control Theory
Modern Control Theory - 1: Methods of studying linearized systems
Modern Control Theory - 2: Analysis of linearized control systems

8

240

 

Разом за п.1.1

total number of  part I.1

11

330

 

І.2. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів)

І.2. Basic training  (optional courses)

1/ІІ

Основи сталого розвитку суспільства

Fundamentals of Sustainable Development

2

60

2/ІІ

Педагогіка вищої школи

Pedagogy of high school

2

60

3/ІІ

Розробка стартап-проектів

Startup project development

3

90

4/ІІ

Практикум з іншомовного наукового спілкування
Практикум з іншомовного професійного  спілкування - 1. Іншомовне наукового  спілкування
Практикум з іншомовного наукового спілкування -2. Іноземна мова для науковців

Workshop on Scientific Communication in Foreign Language
Workshop on Scientific Communication in Foreign Language -1. Foreign Language Scientific Communication.
Workshop on Scientific Communication in Foreign Language-2. Foreign language for scientists

4,5

135

 

Разом за п.І.2.

total number of  part І.2

11,5

345

 

І.3. Дослідницький (науковий) компонент (за вибором студентів)

І.3. Science Research  (optional courses)

 

Наукова робота за темою магістерської дисертації

Scientific Work on the Topic of Master's Thesis

1/ІІІ

1. Основи наукових досліджень

1. Basics of the scientific research.

2

60

2/ІІІ

2. Науково-дослідна робота над темою магістерської дисертації

Scientific research work on the  master's thesis  theme.

5,5

165

3/ІІІ

Науково-дослідна практика

Scientific and Research Practice

9

270

4/ІІІ

Виконання та захист магістерської дисертації

Master's Thesis Implementation
Master`s thesis preparation

21

630

 

Разом за п.І.3.

total number of  part І.3

37,5

1125

 

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ  ПІДГОТОВКИ :

TOTAL IN GENERAL TRAINING

60

1800

 

ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ІІ. VOCATIONAL TRAINING

 

ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки

ІІ.1. Vocational and practical training (major courses)

1/с

Комп'ютерні технології прийняття рішень
Комп'ютерні технології прийняття рішень-1: Комп'ютерні технології інженерних рішень
Комп'ютерні технології прийняття рішень-2: Комп'ютерний аналіз при проектуванні

Computer technologies in decision - making
Computer technologies in decision - making 1: Computer technologies for engineering analysis.
Computer technology in decision - making-2: Practical optimization methods.

7,5

225

2/с

Інформативність фізичних процесів
Інформативність фізичних процесів-1
Інформативність фізичних процесів-2: Курсова робота

Physical Process Informativity
Physical Process Informativity-1
Physical Process Informativity-2: Course work.

4,5

135

3/с

Основи мікро- та нанотехнологій

Fundamentals of Micro- and Nanotechnologies.

4,5

135

4/с

Об'єктно-орієнтоване програмування
Об'єктно-орієнтоване програмування-1: Середовище візуального програмування Visual Studio
Об'єктно-орієнтоване програмування-2: Середовище MatLAB

Object-Oriented Programming
Object-Oriented Programming - 1: Visual programming environment Visual Studio
Object-Oriented Programming-2: Mat Lab environment.

5,5

165

4/с

Математичні методи оптимізації

Mathematical Optimization Methods

4

120

 

Разом за п.ІІ.1.

total number of part ІІ.1

26

780

 

ІІ.2. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором студентів)

ІІ.2. Vocational and practical training (optional courses)

1/св

Основи інженерного експерименту

Fundamentals of Engineering Experiment

3

90

2/св

Комп'ютерно-інтегровані системи точної механіки

Computer-integrated systems of precise mechanics.

3,5

105

3/св

Інтелектуальні комп'ютерно-інтегровані засоби контролю та вимірювання

Intelligent computer-integrated means of control and measurement .

3,5

105

4/св

Інформаційні системи у промисловості та енергозбереженні
Інформаційні системи у промисловості та енергозбереженні-1
Інформаційні системи у промисловості та енергозбереженні-2. Курсова робота

Information systems for industry and energy saving
Information systems for industry and energy saving-1
Information systems for industry and energy saving field-2: Course work.

5

150

3/св

Математичне моделювання систем і процесів

Mathematical Modelling of Systems  and Processes

6

180

4/св

Об'єктні моделі в програмуванні та проектуванні комп'ютерно-інтегрованих систем

Object Models in Programming and Designing Computer-Integrated Systems

6

180

5/св

Наукові дослідження в галузі автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Scientific research in the field of automation and computer-integrated technologies

7

210

 

Разом за п.ІІ.2.

total number of part ІІ.2

34

1020

 

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:

TOTAL IN VOCATIONAL TRAINING

60

1800

Загальна кількість

TOTAL

120,0

3600

 

Цивільний захист

1

30

Фільтрувати за назвою     Показати # 
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Кажется, дело идет к тому, что наука откроет Бога. И я заранее трепещу за его судьбу. (Станислав Ежи Лец)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4677
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 2801775
Останні статті